Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Σελίδα

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες και έπειτα πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο

Επιλέξτε Διαφάνεια - Διάταξη

Επιλέξτε Διαφάνεια - Αλλαγή κύριας διαφάνειας

Επιλέξτε Διαφάνεια - Νέα διαφάνεια

Στη γραμμή Παρουσίαση, πατήστε

Εικονίδιο

Νέα διαφάνεια

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!