Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας.

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε στην καρτέλα Διαφάνεια..

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας και, στη συνέχεια, πατήστε στην καρτέλα Παρασκήνιο..

Επιλέξτε Διαφάνεια - Διάταξη..

Επιλέξτε Διαφάνεια - Αλλαγή κύριας διαφάνειας..

Επιλέξτε Διαφάνεια - Αλλαγή κύριας διαφάνειας - Φόρτωση.

Επιλέξτε Διαφάνεια - Νέα διαφάνεια.

Στη γραμμή Παρουσίαση, πατήστε

Εικονίδιο νέας διαφάνειας

Νέα διαφάνεια

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!