Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας και έπειτα πατήστε την καρτέλα Σελίδα

Επιλέξτε Διαφάνεια - Ιδιότητες διαφάνειας και έπειτα πατήστε την καρτέλα Παρασκήνιο

Επιλέξτε Διαφάνεια - Διάταξη

Επιλέξτε Διαφάνεια - Αλλαγή κύριας διαφάνειας

Επιλέξτε Διαφάνεια - Αλλαγή κύριας διαφάνειας - Φόρτωση

Επιλέξτε Διαφάνεια - Νέα διαφάνεια

Στη γραμμή Παρουσίαση, πατήστε

Εικονίδιο νέας διαφάνειας

Νέα διαφάνεια

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!