Μενού σχημάτων

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή (μόνο για το LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος του επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε καμπύλη (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε καμπύλη

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε πολύγωνο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε πολύγωνο

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε 3Δ (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε 3Δ

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε αντικείμενο περιστροφής 3Δ (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε περιστρεφόμενο αντικείμενο 3Δ

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε ψηφιογραφία (Bitmap) (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε bitmap

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε Μετα-αρχείο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Μετατροπή - Σε Metafile

Επιλέξτε Σχήμα - Μετατροπή - Σε περίγραμμα (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτεΜετατροπή - Σε περίγραμμα

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Μπροστά από το αντικείμενο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτεΤακτοποίηση - Μπροστά από αντικείμενο

Στη γραμμή σχεδίασης, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Τακτοποίηση και πατήστε:

Εικονίδιο μπροστά από το αντικείμενο

Μπροστά από το αντικείμενο

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Τακτοποίηση - Πίσω από το αντικείμενο

Στη γραμμή Σχεδίαση, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Τακτοποίηση και πατήστε:

Εικονίδιο πίσω από αντικείμενο

Πίσω από το αντικείμενο

Επιλέξτε Σχήμα - Τακτοποίηση - Αντιστροφή (μόνο για το LibreOffice Draw)

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός επιλεγμένου αντικειμένου και επιλέξτε Τακτοποίηση - Αναστροφή

Στη γραμμή Σχεδίαση, ανοίξτε τη γραμμή εργαλείων Τακτοποίηση και πατήστε:

Εικονίδιο αντιστροφής

Αναστροφή

Επιλέξτε Σχήμα - Συνδυασμός (Μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Συνδυασμός.

Επιλέξτε Σχήμα - Διαίρεση (μόνο για το % PRODUCTNAME Draw)

Επιλέξτε το συνδυασμένο αντικείμενο, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Διαίρεση.

Επιλέξτε Σχήμα - Σύνδεση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερες γραμμές, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σύνδεση.

Επιλέξτε Σχήμα - Διάσπαση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε μια γραμμή που δημιουργήθηκε συνδέοντας δύο ή περισσότερες γραμμές, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Αλλαγή.

Επιλέξτε Σχήμα (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα

Επιλέξτε Σχήμα - Συγχώνευση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα - Συγχώνευση

Επιλέξτε Σχήμα - Αφαίρεση (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα - Αφαίρεση

Επιλέξτε Σχήμα - Τομή (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε δύο ή περισσότερα αντικείμενα, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Σχήματα - Τομή

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!