Μενού Παρουσίαση οθόνης

Επιλέξτε Προβολή - Μετάβαση διαφανειών..

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κινούμενη εικόνα.

Επιλέξτε Παρουσίαση προβολής - Προσαρμοσμένη κίνηση εικόνας.

Στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, πατήστε

Εικονίδιο προσαρμοσμένης κινούμενης εικόνας

Προσαρμοσμένα εφέ κίνησης

Επιλέξτε Προβολή παρουσίασης - Ρυθμίσεις προβολής παρουσίασης.

Επιλέξτε Προβολή παρουσίασης - Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!