Μενού Παρουσίαση οθόνης

Επιλέξτε Προβολή - Μετάβαση διαφάνειας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κινούμενη εικόνα

Επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης - Προσαρμοσμένο εφέ κίνησης

Στη γραμμή εργαλείων Σχεδίαση, πατήστε

Εικονίδιο

Προσαρμοσμένα εφέ κίνησης

Επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης -Ρυθμίσεις παρουσίασης οθόνης

Επιλέξτε Παρουσίαση οθόνης - Προσαρμοσμένη παρουσίαση οθόνης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!