Μενού Μορφή

Στο μενού περιβάλλοντος μιας γραμμής διαστάσεων, επιλέξτε Διαστάσεις.

Στη γραμμή εργαλείων Γραμμές και βέλη, πατήστε το εικονίδιο Γραμμή διάστασης.

Στο έγγραφο σχεδίασης, κάντε δεξί κλικ σε μια καρτέλα επιπέδου και επιλέξτε Τροποποίηση επιπέδου

Επιλέξτε Μορφή - Επίπεδο (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε Μορφή - Αλληλεπίδραση

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική, πατήστε

Εικονίδιο αλληλεπίδρασης

Αλληλεπίδραση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!