Μενού Μορφή

Στο μενού περιβάλλοντος μιας γραμμής διαστάσεων, επιλέξτε Διαστάσεις.

Στη γραμμή εργαλείων Γραμμές και βέλη, πατήστε το εικονίδιο Γραμμή διάστασης.

Επιλέξτε τη στρώση και επιλέξτε Μορφή - Στρώση.

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος της καρτέλας στρώσης - επιλέξτε Τροποποίηση στρώσης.

Επιλέξτε Μορφή - Αλληλεπίδραση.

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική, πατήστε

Εικονίδιο αλληλεπίδρασης

Αλληλεπίδραση

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!