Μενού Εισαγωγή

Επιλέξτε Εισαγωγή - Διπλότυπο διαφάνειας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ανάπτυξη διαφάνειας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Διαφάνεια σύνοψης

Επιλέξτε Εισαγωγή - Εισαγωγή Σημείου/Γραμμής συγκράτησης (Μόνο LibreOffice Draw).

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος και επιλέξτε Εισαγωγή σημείου/γραμμής συγκράτησης

Επιλέξτε ένα σημείο ή γραμμή συγκράτησης, ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος, και επιλέξτε Επεξεργασία σημείου/γραμμής συγκράτησης

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πίνακα

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο εισαγωγής πίνακα

Πίνακας

Επιλέξτε

Στη γραμμή εργαλείων Εισαγωγή, πατήστε

Εικονίδιο Εισαγωγής διαφάνειας από αρχείο

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία (σταθερή)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Ημερομηνία (μεταβλητή)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Χρόνος (σταθερός)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Χρόνος (μεταβλητός)

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Αριθμός σελίδας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Συντάκτης

Επιλέξτε Εισαγωγή - Πεδίο - Όνομα αρχείου

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!