Μενού Προβολή

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Επιλογές

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Παρουσίαση

Επιλέξτε Προβολή - Χρώμα/Κλίμακα του γκρίζου

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική

Επιλέξτε Προβολή - Διάρθρωση

Επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών

Επιλέξτε Προβολή - Σημειώσεις

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια σημείωση ακροατηρίου

Επιλέξτε Παρουσίαση διαφανειών - Παρουσίαση διαφανειών

F5

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική, πατήστε

Εικονίδιο εμφάνισης διαφάνειας

Παρουσίαση διαφανειών

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια

Επιλέξτε Προβολή - Κύριες σημειώσεις

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια στοιχεία

Επιλέξτε Προβολή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αριθμός σελίδας

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια

ΕπιλέξτεΠροβολή - Σημειώσεις

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!