Μενού Προβολή

Επιλέξτε Προβολή - Χάρακες..

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Επιλογές.

Επιλέξτε Προβολή - Γραμμές εργαλείων - Παρουσίαση.

Επιλέξτε Προβολή - Χρώμα/Κλίμακα του γκρι..

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

Επιλέξτε Προβολή - Διάρθρωση.

Επιλέξτε Προβολή - Ταξινόμηση διαφανειών.

Επιλέξτε Προβολή - Σημειώσεις.

Επιλέξτε Προβολή - Κύριο σημείωμα.

Επιλέξτε Προβολή παρουσίασης - Προβολή παρουσίασης.

F5

Στη γραμμή εργαλείων Τυπική, πατήστε

Εικονίδιο εμφάνισης διαφάνειας

Παρουσίαση διαφανειών

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια.

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια.

Επιλέξτε Προβολή - Κύριες σημειώσεις..

Επιλέξτε Διαφάνεια - Κύρια στοιχεία..

Επιλέξτε Εισαγωγή - Κεφαλίδα και υποσέλιδο.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Αριθμός σελίδας.

Επιλέξτε Εισαγωγή - Ημερομηνία και ώρα.

Επιλέξτε Προβολή - Κανονική.

Επιλέξτε Προβολή - Κύρια διαφάνεια..

Επιλέξτε Προβολή - Σημειώσεις.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!