Μενού Επεξεργασία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Διπλότυπο

Shift+F3

Επιλέξτε Επεξεργασία - Βαθμιαίος αποχρωματισμός (μόνο για το LibreOffice Draw)

Επιλέξτε Επεξεργασία - Διαγραφή διαφάνειας

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εισηγμένου επιπέδου, και μετά επιλέξτε Διαγραφή επιπέδου

Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία

Κάντε κλικ στο εικονίδιο Σημεία κόλλησης στη γραμμή σχεδίασης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!