Μενού Επεξεργασία

Επιλέξτε Επεξεργασία - Διπλότυπο

Shift+F3

Επιλέξτε Σχήμα - Αυξομείωση (LibreOffice Μόνο Draw)

Επιλέξτε Επεξεργασία - Διαγραφή διαφάνειας

Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος ενός εισηγμένου επιπέδου, και μετά επιλέξτε Διαγραφή επιπέδου

Επιλέξτε Επεξεργασία - Πεδία

Πατήστε στο εικονίδιο Εμφάνιση λειτουργιών σημείου προσκόλλησης στη γραμμή σχεδίασης

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!