Κείμενο

Ανοίγει υπομενού, όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές μορφοποίησης κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Κείμενο.


Έντονο

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο έντονο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε μια λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται έντονη. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη έντονη, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Πλάγια

Κάνει το επιλεγμένο κείμενο πλάγιο. Αν ο δρομέας είναι μέσα σε λέξη, ολόκληρη η λέξη γίνεται πλάγια. Αν η επιλογή ή η λέξη είναι ήδη πλάγια, η μορφοποίηση αφαιρείται.

Μονή υπογράμμιση

Υπογραμμίζει το επιλεγμένο κείμενο με μονή γραμμή.

Διπλή υπογράμμιση

Υπογραμμίζει το επιλεγμένο κείμενο με δύο γραμμές.

Διακριτή γραφή

Σχεδιάζει μια γραμμή διαμέσου του επιλεγμένου κειμένου, ή αν ο δρομέας είναι σε μια λέξη, σε μια ολόκληρη τη λέξη.

Επιγράμμιση

Επιγραμμίζει ή αφαιρεί επιγράμμιση από το επιλεγμένο κείμενο. Εάν ο δρομέας δεν είναι σε λέξη, το νέο κείμενο που εισάγετε είναι επιγραμμισμένο.

Εκθέτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και υψώνει το κείμενο επάνω από τη γραμμή βάσης.

Δείκτης

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου και χαμηλώνει το κείμενο κάτω από την γραμμή βάσης.

Σκιά

Προσθέτει μια σκιά που κατευθύνεται από κάτω και στα δεξιά των επιλεγμένων χαρακτήρων.

Περίγραμμα

Εμφανίζει το περίγραμμα των επιλεγμένων χαρακτήρων. Αυτό το αποτέλεσμα δεν λειτουργεί με κάθε γραμματοσειρά.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Αλλάζει τους επιλεγμένους πεζούς χαρακτήρες σε κεφαλαίους.

πεζά

Αλλάζει τους επιλεγμένους κεφαλαίους χαρακτήρες σε πεζούς.

Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων

Εναλλάσσει τα γράμματα των επιλεγμένων χαρακτήρων μεταξύ γραμμάτων τίτλου, γραμμάτων πρότασης, ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ και πεζών.

Κεφαλαία-πεζά πρότασης

Αλλάζει το πρώτο γράμμα των επιλεγμένων χαρακτήρων σε κεφαλαίο χαρακτήρα.

Κεφαλαιοποιεί κάθε λέξη

Αλλάζει τον πρώτο χαρακτήρα κάθε επιλεγμένης λέξης σε κεφαλαίο.

εΝΝΑΛΑΓΗ πΕΖΩΝ-κΕΦΑΛΑΙΩΝ

Εναλλάσσει πεζά-κεφαλαία όλων των επιλεγμένων χαρακτήρων.

Υποστήριξη ασιατικών γλωσσών

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Μισό πλάτος

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες μισού πλάτους.

Πλήρες πλάτος

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες πλήρους πλάτους.

Χιραγκάνα

Αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες χιραγκάνα.

Κατακάνα

αλλάζει τους επιλεγμένους ασιατικούς χαρακτήρες σε χαρακτήρες κατακάνα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!