Απόσταση

Ανοίγει ένα υπομενού όπου μπορείτε να επιλέξετε εντολές απόστασης κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Μορφή - Απόσταση.


Απόσταση γραμμής: 1

Εφαρμόζει μονό διάστιχο στην τρέχουσα παράγραφο. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Απόσταση γραμμής: 1,5

Θέτει το διάστιχο σε 1,5 γραμμές.

Απόσταση γραμμής: 2

Θέτει το διάστιχο σε 2 γραμμές.

Αύξηση της απόστασης παραγράφου

Αυξάνει την απόσταση παραγράφου πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Μείωση της απόστασης παραγράφου

Μειώνει την απόσταση παραγράφου πάνω από την επιλεγμένη παράγραφο.

Αύξηση εσοχής

Αυξάνει την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή περιεχομένου κελιού και την ορίζει στην επόμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη. Εάν έχουν επιλεγεί αρκετές παράγραφοι, η εσοχή όλων των επιλεγμένων παραγράφων αυξάνεται.

Μείωση εσοχής

Μειώνει την αριστερή εσοχή της τρέχουσας παραγράφου ή περιεχομένου κελιού και την ορίζει στην προηγούμενη προεπιλεγμένη θέση στηλοθέτη. Εάν έχετε αυξήσει προηγουμένως την εσοχή για αρκετές συλλογικά επιλεγμένες παραγράφους, αυτή η εντολή μπορεί να μειώσει την εσοχή για όλες τις επιλεγμένες παραγράφους.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!