Λεπτομέρειες

Η καρτέλα Λεπτομέρειες του διαλόγου Προβολή πιστοποιητικού εμφανίζει αναλυτικές πληροφορίες για το πιστοποιητικό.

Χρησιμοποιήστε το πεδίο λίστας τιμών για να προβάλετε τιμές και να τις αντιγράψετε στο πρόχειρο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!