Προβολή πιστοποιητικού

Ο διάλογος Προβολή πιστοποιητικού ανοίγει όταν πατήσετε στο πεδίο επιλογής Προβολή πιστοποιητικού στην καρτέλα επιλογών Έμπιστες προελεύσεις του διαλόγου Ασφάλεια μακροεντολής.

Ο διάλογος έχει τις ακόλουθες καρτέλες επιλογών:

Γενικά

Λεπτομέρειες

Διαδρομή πιστοποιητικού

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!