Έλεγχος ρυθμίσεων λογαριασμού

Όταν εισάγετε ρυθμίσεις στην καρτέλα - LibreOffice Writer - Ηλ. ταχυδρομείο συγχώνευσης αλληλογραφίας, μπορίτε να πατήσετε το πλήκτρο Έλεγχος ρυθμίσεων για να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας.

(Πεδίο λίστας αποτελεσμάτων)

Στην κορυφή του πλαισίου καταλόγου θα δείτε τα αποτελέσματα της συνεδρίας ελέγχου.

Σφάλματα

Στο πεδίο λίστας Σφάλματα μπορείτε να διαβάσετε εξηγήσεις για οποιαδήποτε σφάλματα που τυχόν αντιμετωπίστηκαν κατά την διάρκεια ελέγχου των ρυθμίσεων.

Διακοπή

Πατήστε στο πεδίο επιλογής Διακοπή για να διακόψετε μία συνεδρία ελέγχου χειροκίνητα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!