Πιστοποίηση διακομιστή

Στο - στην καρτέλα LibreOffice Writer - Ηλ. ταχυδρομείο συγχώνευσης αλληλογραφίας, πατήστε το πλήκτρο Πιστοποίηση διακομιστή για να ορίσετε τις ρυθμίσεις ασφάλειας του διακομιστή.

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας mail (SMTP) χρειάζεται πιστοποίηση

Ενεργοποιεί την απαιτούμενη πιστοποίηση αποστολής ηλ. ταχυδρομείου με SMTP.

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας (SMTP) χρειάζεται ξεχωριστή πιστοποίηση

Επιλέξτε αν ο SMTP διακομιστής σας χρειάζεται ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για το διακομιστή SMTP.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το όνομα χρήστη.

Ο διακομιστής εξερχόμενης αλληλογραφίας χρησιμοποιεί την ίδια πιστοποίηση με το διακομιστή εισερχόμενης αλληλογραφίας.

Επιλέξτε εάν ζητάτε να διαβάσετε πρώτα το ηλ. ταχυδρομείο σας πριν να μπορείτε να στείλετε ηλ. ταχυδρομείο. Αυτή η μέθοδος ονομάζεται επίσης "SMTP μετά από POP3".

Όνομα διακομιστή

Εισάγετε το όνομα διακομιστή του POP 3 ή IMAP.

Θύρα

Εισάγετε τη θύρα στον διακομιστή POP3 ή στον IMAP.

POP 3

Ορίζει ότι ο διακομιστής εισερχόμενης αλληλογραφίας χρησιμοποιεί POP 3.

IMAP

Ορίζει ότι ο διακομιστής εισερχόμενου αλληλογραφίας χρησιμοποιεί IMAP.

Όνομα χρήστη

Εισάγετε το όνομα χρήστη για το διακομιστή IMAP.

Κωδικός πρόσβασης

Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!