Εντολές αναζήτησης

Επιτρέπει την αναζήτηση και την εκτέλεση όλων των διαθέσιμων εντολών στα μενού εφαρμογών με τα ονόματά τους.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Βοήθεια - Εντολές αναζήτησης

Χρησιμοποιήστε τη συντόμευση Shift + Esc


Όταν η λειτουργία Εντολές αναζήτησης είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται μια οθόνη οριζόντιας προβολής (HUD) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη αναζήτηση εντολών με τα ονόματά τους. Καθώς πληκτρολογείται η συμβολοσειρά αναζήτησης, όλες οι αντίστοιχες εντολές εμφανίζονται σε έναν κατάλογο κάτω από το πεδίο αναζήτησης.

Για να εκτελέσετε μια εντολή:

note

Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη σε Writer, Calc, Impress και Draw.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!