Ενημέρωση μέσω διαδικτύου

Καθορίζει μερικές επιλογές για τις αυτόματες ειδοποιήσεις και τη μεταφόρτωση διαδικτυακών ενημερώσεων στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice - Διαδικτυακή ενημέρωση.


note

Η διαδικτυακή ενημέρωση είναι άρθρωμα που είναι εγκατεστημένο από προεπιλογή.


Επιλογές διαδικτυακής ενημέρωσης

Αυτόματος έλεγχος για ενημερώσεις

Σημειώστε για περιοδικό έλεγχο άμεσων ενημερώσεων, έπειτα επιλέξτε το χρονικό διάστημα πόσο συχνά το LibreOffice θα ελέγχει για διαδικτυακές ενημερώσεις. Το LibreOffice θα ελέγχει μια φορά την ημέρα, την εβδομάδα ή τον μήνα, μόλις ανιχνευτεί μια λειτουργούσα σύνδεση διαδικτύου. Εάν συνδέεστε στο διαδίκτυο με εξυπηρετητή μεσολάβησης, ορίστε τον μεσολαβητή στο - Διαδίκτυο - Μεσολαβητής.

Όταν υπάρχει διαθέσιμη ενημέρωση, ένα εικονίδιο στη γραμμή μενού Εικονίδιο ενημέρωσης εμφανίζει επεξηγηματικό κείμενο. Πατήστε το εικονίδιο για να συνεχίσετε.

Αν απενεργοποιήσετε τον έλεγχο, το εικονίδιο αφαιρείται από τη γραμμή μενού.

Κάθε μέρα

Θα γίνετε έλεγχος κάθε μέρα.

Κάθε εβδομάδα

Ένας έλεγχος θα γίνεται κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Κάθε μήνα

Θα γίνεται έλεγχος κάθε μήνα.

Έλεγξε τώρα

Θα γίνει έλεγχος τώρα.

Προορισμός μεταφόρτωσης

Δείχνει τον επιλεγμένο φάκελο που αποθηκεύονται τα ληφθέντα αρχεία.

Αυτόματη μεταφόρτωση ενημερώσεων

Ενεργοποίηση της αυτόματης μεταφόρτωσης ενημερώσεων στον καθορισμένο φάκελο.

Αλλαγή

Πατήστε για να επιλέξετε τον φάκελο προορισμού για μεταφορτωμένα αρχεία.

Παράγοντας χρήστη

Ενεργοποιήστε την επισήμανση για να στείλετε πληροφορίες για την έκδοση του LibreOffice, το λειτουργικό σύστημα και το βασικό υλικό. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για βελτιστοποίηση της μεταφόρτωσης.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!