Ασφάλεια μακροεντολών

Ο διάλογος ασφάλειας μακροεντολών εμφανίζεται όταν ένα έγγραφο περιέχει μία ή περισσότερες μακροεντολές. Μπορείτε επίσης να καλέσετε τον διάλογο από τη σελίδα - LibreOffice - Ασφάλεια.

Επίπεδο ασφαλείας

Έμπιστες Πηγές

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!