Ειδική διαμόρφωση

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε Εργαλεία - Επιλογές - LibreOffice - Προχωρημένα - άνοιγμα ρύθμισης ειδικού.


Ανοίγει τον διάλογο ειδικής διαμόρφωσης για προχωρημένες ρυθμίσεις και διαμόρφωση του LibreOffice. Ο διάλογος ειδικής διαμόρφωσης επιτρέπει την πρόσβαση σε εκατοντάδες προτιμήσεις ρύθμισης του LibreOffice στον χρήστη και οι περισσότερες από αυτές δεν είναι διαθέσιμες στη διεπαφή χρήστη ή στους διαλόγους επιλογών.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Ο διάλογος ειδικής διαμόρφωσης σας επιτρέπει την πρόσβαση, την επεξεργασία και την αποθήκευση προτιμήσεων ρύθμισης που μπορούν να βλάψουν την κατατομή χρήστη του LibreOffice. Μπορεί να καταστήσει την κατατομή χρήστη του LibreOffice ασταθή, ασυνεπή ή ακόμα και άχρηστη. Συνεχίστε μόνο αν ξέρετε τι κάνετε.


Εικονίδιο συμβουλής

Η ειδική διαμόρφωση δεν τροποποιεί την εγκατάσταση του συστήματος του LibreOffice στον υπολογιστή σας.


Περιοχή καταχώρισης αναζήτησης κειμένου

Πληκτρολογήστε την προτίμηση που θέλετε να εμφανίζεται στην περιοχή κειμένου. Έπειτα πατήστε στο πλήκτρο αναζήτησης.

Πλήκτρο αναζήτησης

Πατήστε για να αναζητήσετε το κείμενο της προτίμησης σας στο δένδρο προτιμήσεων.

Δένδρο προτιμήσεων

Αναφέρει τις προτιμήσεις οργανωμένες ιεραρχικά σε μια διάταξη δένδρου. Για να ανοίξετε τους κλάδους, διπλοπατήστε στο σύμβολο (+). Όταν η προτίμηση γίνει ορατή στο δένδρο, μπορείτε να την επεξεργαστείτε.

Όνομα προτίμησης

Το όνομα της προτίμησης.

Ιδιότητα

Εμφανίζει το όνομα της ιδιότητας της προτίμησης.

Τύπος

Ορίζει τον τύπο της ιδιότητας. Έγκυροι τύποι είναι:

Τιμή

Τρέχουσα τιμή της ιδιότητας.

Επεξεργασία

Ανοίγει έναν διάλογο για επεξεργασία της προτίμησης.

tip

Διπλοπατήστε τη γραμμή προτίμησης για να επεξεργαστείτε την τρέχουσα συμβολοσειρά και τις μεγάλες τιμές ή να εναλλάξετε τους τύπους Μπουλ.


Επαναφορά

Αναίρεση των αλλαγών που έγιναν μέχρι τώρα σε αυτόν τον διάλογο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!