Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτό το γνώρισμα είναι πειραματικό και μπορεί να παράξει σφάλματα ή να συμπεριφερθεί απρόσμενα. Για να το ενεργοποιήσετε οπωσδήποτε, επιλέξτε - LibreOffice - Για προχωρημένους και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση πειραματικών γνωρισμάτων.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!