Σύνδεση βάσης δεδομένων

Δημιουργεί ή επεξεργάζεται μια καταχώριση στη σελίδα καρτέλας Βάσεις δεδομένων.

Αρχείο βάσης δεδομένων

Εισάγετε την διαδρομή και το όνομα του αρχείου βάσης δεδομένων. Το όνομα του αρχείου πρέπει να έχει κατάληξη *.odb.

Αναζήτηση

Ανοίγει έναν διάλογο αρχείου όπου μπορείτε να επιλέξετε το αρχείο βάσης δεδομένων.

Δηλωμένο όνομα

Εισάγετε ένα όνομα για την βάση δεδομένων. Το LibreOffice χρησιμοποιεί αυτό το όνομα για την πρόσβαση στην βάση δεδομένων.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!