Βάσεις Δεδομένων

Προσθέστε, μορφοποιήστε, ή διαγράψτε εγγραφές στην λίστα καταχωρημένων βάσεων δεδομένων . Πρέπει να δηλώσετε μια βάση δεδομένων εντός του LibreOffice για να μπορέσετε να την δείτε στο παράθυροΠροβολή - Πηγές Δεδομένων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Base - Βάσεις δεδομένων.


Καταχωρημένες βάσεις δεδομένων

Παραθέτει το καταχωρημένο όνομα και το αρχείο βάσης δεδομένων όλων των καταχωρημένων βάσεων δεδομένων. Διπλοπατήστε σε μια εγγραφή για να την επεξεργαστείτε.

Δημιουργία

Ανοίγει τον διάλογο Σύνδεση βάσης δεδομένων για να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή.

Διαγραφή

Αφαιρεί την επιλεγμένη καταχώριση από τον κατάλογο.

Επεξεργασία

Ανοίγει τον διάλογο Σύνδεση βάσης δεδομένων για να επεξεργαστείτε την επιλεγμένη καταχώριση.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!