Επιλογές προέλευσης δεδομένων

Ορίζει τις γενικές ρυθμίσεις προελεύσεων δεδομένων στο LibreOffice.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Base.


Συνδέσεις

Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ομαδοποιούνται οι συνδέσεις σε προελεύσεις δεδομένων.

Βάσεις Δεδομένων

Προσθέστε, μορφοποιήστε, ή διαγράψτε εγγραφές στην λίστα καταχωρημένων βάσεων δεδομένων . Πρέπει να δηλώσετε μια βάση δεδομένων εντός του LibreOffice για να μπορέσετε να την δείτε στο παράθυροΠροβολή - Πηγές Δεδομένων.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!