Σύνθετη διάταξη κειμένου

Ορίζει τις επιλογές για έγγραφα με σύνθετες διατάξεις κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά - Σύνθετη διάταξη κειμένου.


Εικόνα διαλόγου επιλογών CTL

Γλώσσες που χρησιμοποιούν περίπλοκες διατάξεις κειμένου

Έλεγχος ακολουθίας

Σε γλώσσες όπως τα Ταϊλανδέζικα, οι κανόνες επιβάλλουν ότι κάποιοι χαρακτήρες δεν επιτρέπεται να βρίσκονται δίπλα σε κάποιους άλλους. Αν είναι ενεργοποιημένος ο έλεγχος ακολουθιακής εισόδου (SIC), το LibreOffice δε θα επιτρέψει σε ένα χαρακτήρα να τοποθετηθεί δίπλα σε ένα άλλο αν απαγορεύεται από κάποιον κανόνα.

Χρήση ακολουθιακού ελέγχου

Ενεργοποιεί τον έλεγχο εισόδου αλληλουχίας για γλώσσες όπως Τάι.

Με περιορισμό

Αποτρέπει τη χρήση καθώς και την εκτύπωση μη αποδεκτών συνδυασμών χαρακτήρων.

Έλεγχος δρομέα

Επιλέξτε τον τύπο της κίνησης του δρομέα και την επιλογή κειμένου για το ανάμικτο κείμενο (κατεύθυνση από-δεξιά-προς-τα-αριστερά αναμεμειγμένη με από-αριστερά-προς-τα-δεξιά).

Λογική

Πατώντας το δεξί πλήκτρο βέλους, ο δρομέας κειμένου κινείται προς το τέλος του τρέχοντος κειμένου. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο βέλους, ο δρομέας κειμένου κινείται προς την αφετηρία του τρέχοντος κειμένου.

Οπτική

Πατώντας το δεξί πλήκτρο βέλους, ο δρομέας κειμένου κινείται προς τα δεξιά. Πατώντας το αριστερό πλήκτρο βέλους, ο δρομέας κειμένου κινείται προς τα αριστερά.

Γενικές επιλογές

Αριθμητικά (μόνο σε κείμενο)

Επιλέγει τον τύπο των αριθμητικών που χρησιμοποιούνται σε κείμενο, κείμενο σε αντικείμενα, πεδία και στοιχεία ελέγχου σε όλες τις λειτουργικές μονάδες του LibreOffice. Μόνο τα περιεχόμενα κελιών του LibreOffice Calc δεν επηρεάζονται.

Αυτή η ρύθμιση δεν έχει αποθηκευτεί στο έγγραφο αλλά στις παραμέτρους του LibreOffice.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!