Αναζήτηση στα Ιαπωνικά

Ορίζει τις επιλογές αναζήτησης για τα Ιαπωνικά.

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Αναζήτηση στα ιαπωνικά.


Χωρίς διάκριση

Καθορίζει τις επιλογές που θα αντιμετωπιστούν ως ίσοι σε μια αναζήτηση.

Παράβλεψη

Καθορίζει τους χαρακτήρες που θα αγνοηθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!