Αναζήτηση στα Ιαπωνικά

Ορίζει τις επιλογές αναζήτησης για τα Ιαπωνικά.

Αυτές οι εντολές μπορούν να προσπελαστούν μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Ρυθμίσεις γλώσσας - Αναζήτηση στα ιαπωνικά.


Χωρίς διάκριση

Καθορίζει τις επιλογές που θα αντιμετωπιστούν ως ίσοι σε μια αναζήτηση.

Παράβλεψη

Καθορίζει τους χαρακτήρες που θα αγνοηθούν.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!