Γλώσσες

Ορίζει τις προεπιλεγμένες γλώσσες και κάποιες άλλες τοπικές ρυθμίσεις για τα έγγραφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.


Εικόνα διαλόγου  επιλογών γλώσσας

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Γλώσσα για

Περιβάλλον χρήσης

Επιλέξτε την γλώσσα για το γραφικό περιβάλλον χρήσης, για παράδειγμα για μενού, διαλόγους, αρχεία βοήθειας. Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο τουλάχιστον ένα επιπλέον πακέτο γλώσσας ή μια πολύγλωσση έκδοση του LibreOffice.

Η "Προεπιλεγμένη" καταχώριση επιλέγει τη γλώσσα της διεπαφής χρήστη για το λειτουργικό σύστημα. Εάν αυτή η γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εγκατάσταση LibreOffice, η γλώσσα της εγκατάστασης του LibreOffice γίνεται η προεπιλεγμένη γλώσσα.

note

Εάν η γλώσσα που αναζητάτε δεν βρίσκεται στον κατάλογο, μεταφορτώστε το αντίστοιχο πακέτο γλώσσας από τον ιστότοπο του LibreOffice.


Τοπικές ρυθμίσεις

Προσδιορίζει τις τοπικές ρυθμίσεις της χώρας. Αυτό επηρεάζει τις ρυθμίσεις για αρίθμηση, νόμισμα και μονάδες μέτρησης.

Η "Προεπιλεγμένη" καταχώριση επιλέγει την τοπική ρύθμιση της οποίας το όνομα αναφέρεται από το λειτουργικό σύστημα.

Μία αλλαγή σε αυτό το πεδίο είναι άμεσα εφαρμόσιμη. Ωστόσο, κάποιες μορφές που είχαν μορφοποιηθεί από προεπιλογή αλλάζουν μόνο αν το έγγραφο έχει φορτωθεί πρόσφατα.

Προεπιλεγμένο νόμισμα

Προσδιορίζει το προεπιλεγμένο νόμισμα που χρησιμοποιείται για την μορφή και τα πεδία του νομίσματος. Αν αλλάξετε την τοπική ρύθμιση, το προεπιλεγμένο νόμισμα αλλάζει αυτόματα.

Η προεπιλεγμένη καταχώριση εφαρμόζεται στη μορφή νομίσματος η οποία έχει εκχωρηθεί στην επιλεγμένη τοπική ρύθμιση.

Μια αλλαγή στο πεδίο Προεπιλεγμένο νόμισμα θα μεταδοθεί σε όλα τα ανοιχτά έγγραφα και θα οδηγήσει σε αντίστοιχες αλλαγές στους διαλόγους και τα σύμβολα που ελέγχουν τη μορφή νομίσματος σε αυτά τα έγγραφα.

Διαχωριστικό δεκαδικών - Ίδιο με τις τοπικές ρυθμίσεις

Προσδιορίζει τη χρήση του πλήκτρου διαχωριστικού δεκαδικών που είναι ρυθμισμένο στο σύστημα σας όταν πατάτε το σχετικό πλήκτρο στο αριθμητικό τμήμα του πληκτρολογίου.

Αν αυτό το πεδίο σήμανσης είναι ενεργοποιημένο, ο χαρακτήρας που εμφανίζεται μετά το "Το ίδιο με τις τοπικές ρυθμίσεις" εισάγεται όταν πατάτε το πλήκτρο στο αριθμητικό τμήμα του πληκτρολογίου. Αν το πεδίο σήμανσης δεν είναι ενεργοποιημένο, εισάγεται ο χαρακτήρας που υποστηρίζεται από το λογισμικό οδήγησης του πληκτρολογίου σας.

Ημερομηνία αποδοχής μοτίβων

Καθορίζει τα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας για το τρέχον τοπικό περιβάλλον. Η είσοδος κελιού πίνακα του υπολογιστικού φύλλου Calc καθώς και του Writer χρειάζονται συμφωνία με τα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας που εξαρτώνται από το τοπικό περιβάλλον πριν να αναγνωριστούν ως έγκυρες ημερομηνίες.

Εάν πληκτρολογείτε αριθμούς και χαρακτήρες που αντιστοιχούν σε καθορισμένα μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας σε κελί πίνακα και έπειτα μετακινήσετε τον δρομέα εκτός του κελιού, το LibreOffice θα αναγνωρίσει αυτόματα και θα μετατρέψει την είσοδο σε ημερομηνία και θα το μορφοποιήσει σύμφωνα με την τοπική ρύθμιση.

Τα αρχικά μοτίβα στα Μοτίβα αποδοχής ημερομηνίας καυορίζονται από τα τοπικά (που καθορίζονται στο Ρύθμιση τοπικών), αλλά μπορείτε να τροποποιήσετε αυτά τα προεπιλεγμένα μοτίβα και να προσθέσετε περισσότερα μοτίβα. Χρησιμοποιήστε το ; για να ξεχωρίσετε κάθε μοτίβο.

Τα μοτίβα μπορούν να συντεθούν σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

Εάν αλλάξετε την Τοπική ρύθμιση, το μοτίβο αποδοχής ημερομηνίας θα επαναφερθεί στο προεπιλεγμένο τοπικό και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες του χρήστη θα χαθούν.

Επιπλέον στα ρητά μοτίβα που καθορίζονται στο πλαίσιο επεξεργασίας, είσοδος που ταιριάζει με το μοτίβο Y-M-D αναγνωρίζεται έμμεσα και μετατρέπεται αυτόματα σε ημερομηνία. Είσοδος που αρχίζει από 1 έως 31 δεν ερμηνεύεται με αυτό το έμμεσο μοτίβο Y-M-D. Από το LibreOffice 3.5, αυτή η είσοδος μορφοποιείται ως YYYY-MM-DD (ISO 8601).

Για όλα τα μοτίβα, η διψήφια είσοδος έτους ερμηνεύεται σύμφωνα με τη ρύθμιση στο Εργαλεία - Επιλογές - Γενικά - Έτος (Δύο ψηφία) .

Προεπιλεγμένες γλώσσες για έγγραφα

Ορίζει τις γλώσσες για ορθογραφικό έλεγχο, θησαυρό και συλλαβισμό.

Επιλογή της γλώσσας εγγράφου

warning

Ο ορθογραφικός έλεγχος για την επιλεγμένη γλώσσα λειτουργεί μόνο εάν έχετε εγκαταστήσει το αντίστοιχο άρθρωμα γλώσσας. Μια καταχώριση γλώσσας έχει ένα σημάδι ελέγχου μπροστά της εάν ο ορθογραφικός έλεγχος έχει ενεργοποιηθεί για αυτή τη γλώσσα.


Δυτικά

Καθορίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τη λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου σε δυτικά αλφάβητα.

Εμφάνιση στοιχείων γραφικής διεπαφής για γραφές ανατολικής Ασίας

Ενεργοποιεί την υποστήριξη ασιατικών γλωσσών. Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις της αντίστοιχης ασιατικής γλώσσας στο LibreOffice.

Εάν θέλετε να γράψετε σε Κινέζικα, Ιαπωνικά ή Κορεάτικα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για αυτές τις γλώσσες από το γραφικό περιβάλλον χρήσης.

Ασιατικές

Καθορίζει τη χρησιμοποιούμενη γλώσσα για τη λειτουργία ορθογραφικού ελέγχου σε ασιατικά αλφάβητα.

Εμφάνιση στοιχείων γραφικής διεπαφής για αμφίδρομη γραφή

Ενεργοποιεί την υποστήριξη για σύνθετη διάταξη κειμένου. Τώρα μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στη σύνθετη διάταξη κειμένου στο LibreOffice.

Γλώσσες που χρησιμοποιούν περίπλοκες διατάξεις κειμένου

Διάταξη σύνθετου κειμένου

Καθορίζει τη γλώσσα για τον ορθογραφικό έλεγχο διάταξης σύνθετου κειμένου.

Μόνο για το τρέχον έγγραφο

Ορίζει ότι οι ρυθμίσεις για τις προεπιλεγμένες γλώσσες ισχύουν μόνο για το τρέχον έγγραφο.

Εμπλουτισμένη υποστήριξη γλωσσών

Παράβλεψη γλώσσας εισόδου συστήματος

Δείχνει αν οι αλλαγές στη γλώσσα/πληκτρολόγιο εισόδου του συστήματος θα αγνοηθούν. Αν αγνοηθούν, όταν πληκτρολογείται νέο κείμενο αυτό το κείμενο θα ακολουθήσει τη γλώσσα του εγγράφου ή της τρέχουσας παραγράφου και όχι της γλώσσας του τρέχοντος συστήματος.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!