Προεπιλεγμένα χρώματα

Αναθέτει χρώματα σε γραμμές δεδομένων. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο για όλα τα προσφάτως δημιουργημένα διαγράμματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Γραφήματα - Προεπιλεγμένα χρώματα.


Χρώματα διαγράμματος

Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα χρώματα για τις σειρές δεδομένων. Επιλέξτε μια σειρά δεδομένων για να αλλάξετε το χρώμα της. Επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από το γειτονικό πίνακα χρωμάτων.

Πίνακας χρωμάτων

Ο πίνακας αυτός χρησιμοποιείται ως μέσο αντικατάστασης των χρωμάτων του διαγράμματος για τις επιλεγμένες γραμμές δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν έχετε επιλέξει τη γραμμή δεδομένων 6 και, στη συνέχεια, πατήστε στο πράσινο χρώμα 8, το παλιό χρώμα της γραμμής δεδομένων αντικαθίσταται από το πράσινο 8. Το όνομα του επιλεγμένου χρώματος εμφανίζεται κάτω από τον πίνακα χρωμάτων.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις ρυθμίσεις χρώματος που ορίστηκαν κατά την εγκατάσταση του προγράμματος.

warning

Κάποιες επιλογές δεν μπορούν να επαναφερθούν εάν επεξεργαστούν. Είτε επεξεργαστείτε προς τα πίσω τις αλλαγές χειροκίνητα, ή πατήστε Άκυρο και ξανανοίξτε τον διάλογο Επιλογές.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!