Επιλογές διαγράμματος

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για διαγράμματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - Γραφήματα.


Προεπιλεγμένα χρώματα

Αναθέτει χρώματα σε γραμμές δεδομένων. Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται μόνο για όλα τα προσφάτως δημιουργημένα διαγράμματα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!