Ρυθμίσεις

Ορίζει τις ρυθμίσεις τύπου που θα είναι έγκυρες για όλα τα έγγραφα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο μαθηματικών, επιλέξτε - LibreOffice Math - Ρυθμίσεις


Επιλογές εκτύπωσης

Τίτλος

Καθορίζει αν θέλετε το όνομα του εγγράφου να συμπεριληφθεί στην εκτύπωση.

Κείμενο τύπου

Καθορίζει αν θα συμπεριληφθούν τα περιεχόμενα του παραθύρου Εντολές στο τέλος της εκτύπωσης.

Περίγραμμα

Εφαρμόζει ένα λεπτό περίγραμμα στην περιοχή τύπων στην έξοδο εκτύπωσης. ΟΤίτλος και το κείμενο τύπου πλαισιώνονται μόνο εάν το αντίστοιχο πλαίσιο ελέγχου είναι ενεργό.

Μορφή εκτύπωσης

Αρχικό μέγεθος

Εκτυπώνει το μαθηματικό τύπο χωρίς να αλλάξει το τρέχον μέγεθος γραμματοσειράς. Είναι πιθανό ότι με μεγάλους τύπους ένα μέρος του κειμένου της εντολής να αποκοπεί.

Προσαρμογή σε μέγεθος

Προσαρμόζει τον τύπο στη μορφή σελίδας που χρησιμοποιείται για την εκτύπωση. Το πραγματικό μέγεθος θα προσδιοριστεί από το μέγεθος του χαρτιού που χρησιμοποιείται.

Κλιμάκωση

Συρρικνώνει ή μεγεθύνει το μέγεθος του τύπου που εκτυπώνεται κατά έναν ορισμένο συντελεστή μεγέθυνσης. Πληκτρολογήστε τον επιθυμητό συντελεστή μεγέθυνσης απευθείας στο στοιχείο ελέγχου Κλιμάκωση, ή ορίστε την τιμή χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα βέλη.

Άλλες επιλογές

Παράβλεψη των ~ και ' στο τέλος της γραμμής

Ορίζει ότι αυτά τα σύμβολα υποκατάστασης χώρου θα αφαιρεθούν αν βρίσκονται στο τέλος γραμμής. Σε παλαιότερες εκδόσεις του LibreOffice, η προσθήκη τέτοιων χαρακτήρων στο τέλος της γραμμής απέτρεπε την αποκοπή της δεξιάς πλευράς του μαθηματικού τύπου κατά την εκτύπωση.

Ενσωμάτωση μόνο των χρησιμοποιούμενων συμβόλων (μικρότερο μέγεθος αρχείου)

Αποθηκεύει μόνο αυτά τα σύμβολα με κάθε τύπο που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον τύπο. Σε προηγούμενες εκδόσεις του LibreOffice, όλα τα σύμβολα αποθηκεύονταν με κάθε τύπο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!