Επιλογές LibreOffice Math

Ορίζει τη μορφή εκτύπωσης και τις επιλογές εκτύπωσης για όλα τα νέα έγγραφα με τύπους. Αυτές οι επιλογές εφαρμόζονται όταν τυπώνεται έναν τύπο άμεσα από το LibreOffice Math. Μπορείτε επίσης να καλέσετε το διάλογο πατώντας στο πλήκτρο Επιλογές στον διάλογο Εκτύπωση. Οι ρυθμίσεις που ορίζετε στον διάλογο θα είναι μόνιμες ρυθμίσεις, ενώ οι ρυθμίσεις στον διάλογο εκτύπωσης ισχύουν μόνο για το τρέχον έγγραφο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο σχεδίασης, επιλέξτε - LibreOffice Math.


Επιλογές

Ορίζει τις ρυθμίσεις τύπου που θα είναι έγκυρες για όλα τα έγγραφα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!