Επιλογές LibreOffice Draw

Καθορίζει τις καθολικές ρυθμίσεις για έγγραφα σχεδίασης. Μπορείτε να ορίσετε, μεταξύ άλλων, τα περιεχόμενα τα οποία θα εμφανίζονται, την κλίμακα που θα χρησιμοποιείται, την ευθυγράμμιση πλέγματος και τα περιεχόμενα τα οποία θα εκτυπώνονται από προεπιλογή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο σχεδίασης, επιλέξτε - LibreOffice Draw.


Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές για έγγραφα σχεδίασης ή παρουσίασης.

Προβολή

Προσδιορίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες προβολής. Επιλέγοντας μια εναλλακτική προβολή, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα προβολής στην οθόνη ενώ επεξεργάζεστε την παρουσίαση σας.

Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις πλέγματος για τη δημιουργία και μετακίνηση αντικειμένων.

Εκτύπωση

Ορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα έγγραφο παρουσίασης ή σχεδίασης.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!