Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές για έγγραφα σχεδίασης ή παρουσίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Γενικά.


Διάλογος γενικών επιλογών Impress

Αντικείμενα κειμένου

Με γρήγορη επεξεργασία

Εάν είναι ενεργό, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο άμεσα μετά από πάτημα στο αντικείμενο κειμένου. Εάν είναι ανενεργό, πρέπει να διπλοπατήσετε για επεξεργασία του κειμένου.

Επιλογή μόνο περιοχής κειμένου

Καθορίζει εάν θα επιλέγεται πλαίσιο κειμένου πατώντας το κείμενο.

Στην περιοχή του πλαισίου κειμένου που δεν συμπληρωμένο με κείμενο, μπορεί να επιλεγεί αντικείμενο πίσω από το πλαίσιο κειμένου.

Ρυθμίσεις

Χρήση λανθάνουσας μνήμης παρασκηνίου

Καθορίζει την χρήση της κρυφής μνήμης για προβολή αντικειμένων στην κύρια διαφάνεια. Αυτό επιταχύνει την προβολή. Αποεπιλέξτε την επιλογή Χρήση κρυφής μνήμης παρασκηνίου εάν θέλετε να προβάλετε εναλλασσόμενα περιεχόμενα στην κύρια διαφάνεια.

Αντιγραφή κατά την μετακίνηση

Εάν ενεργοποιηθεί, δημιουργείται ένα αντίγραφο όταν μετακινείτε ένα αντικείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Το ίδιο ισχύει για την περιστροφή και την αλλαγή μεγέθους του αντικειμένου. Το αρχικό αντικείμενο θα παραμείνει στην τρέχουσα θέση και μέγεθος.

Πάντα δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων

Καθορίζει τον τρόπο μετακίνησης ενός αντικειμένου με ενεργοποιημένο το εργαλείο Περιστροφή. Αν η επιλογή Πάντα δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων δεν είναι επιλεγμένη, το εργαλείο Περιστροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να περιστρέψει ένα αντικείμενο.

Χωρίς παραμόρφωση αντικειμένων σε καμπύλη (μόνο σε σχέδια)

Διατηρεί σχετική στοίχιση των σημείων Μπεζιέ και των αντικείμενων σχεδίασης 2Δ μεταξύ τους κατά την παραμόρφωση του αντικειμένου.

Μονάδες μέτρησης

Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης των παρουσιάσεων.

Όρια στηλοθετών

Ορίζει το διάκενο μεταξύ στάσεων στηλοθετών.

Συμβατότητα (Συγκεκριμένες ρυθμίσεις εγγράφου)

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!