Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές για έγγραφα σχεδίασης ή παρουσίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Γενικά.


Διάλογος γενικών επιλογών Impress

Αντικείμενα κειμένου

Με γρήγορη επεξεργασία

Εάν είναι ενεργό, μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο άμεσα μετά από πάτημα στο αντικείμενο κειμένου. Εάν είναι ανενεργό, πρέπει να διπλοπατήσετε για επεξεργασία του κειμένου.

Επιλογή μόνο περιοχής κειμένου

Καθορίζει εάν θα επιλέγεται πλαίσιο κειμένου πατώντας το κείμενο.

Στην περιοχή του πλαισίου κειμένου που δεν συμπληρωμένο με κείμενο, μπορεί να επιλεγεί αντικείμενο πίσω από το πλαίσιο κειμένου.

Δημιουργία εγγράφου (μόνο σε παρουσιάσεις)

Έναρξη με την επιλογή προτύπου

Καθορίζει την ενεργοποίηση του παραθύρου Επιλογή προτύπου κατά το άνοιγμα μιας παρουσίασης με Αρχείο - Δημιουργία - Παρουσίαση.

Ρυθμίσεις

Χρήση λανθάνουσας μνήμης παρασκηνίου

Καθορίζει την χρήση της κρυφής μνήμης για προβολή αντικειμένων στην κύρια διαφάνεια. Αυτό επιταχύνει την προβολή. Αποεπιλέξτε την επιλογή Χρήση κρυφής μνήμης παρασκηνίου εάν θέλετε να προβάλετε εναλλασσόμενα περιεχόμενα στην κύρια διαφάνεια.

Αντιγραφή κατά την μετακίνηση

Εάν ενεργοποιηθεί, δημιουργείται ένα αντίγραφο όταν μετακινείτε ένα αντικείμενο κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Το ίδιο ισχύει για την περιστροφή και την αλλαγή μεγέθους του αντικειμένου. Το αρχικό αντικείμενο θα παραμείνει στην τρέχουσα θέση και μέγεθος.

Πάντα δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων

Καθορίζει τον τρόπο μετακίνησης ενός αντικειμένου με ενεργοποιημένο το εργαλείο Περιστροφή. Αν η επιλογή Πάντα δυνατότητα μετακίνησης αντικειμένων δεν είναι επιλεγμένη, το εργαλείο Περιστροφή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να περιστρέψει ένα αντικείμενο.

Χωρίς παραμόρφωση αντικειμένων σε καμπύλη (μόνο σε σχέδια)

Διατηρεί σχετική στοίχιση των σημείων Μπεζιέ και των αντικείμενων σχεδίασης 2Δ μεταξύ τους κατά την παραμόρφωση του αντικειμένου.

Μονάδες μέτρησης

Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης των παρουσιάσεων.

Όρια στηλοθετών

Ορίζει το διάκενο μεταξύ στάσεων στηλοθετών.

Παρουσίαση (μόνο σε παρουσιάσεις)

Ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου

Ορίζει ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο έλεγχο Bluetooth όταν το Impress εκτελείται. Αποεπιλέξτε Ενεργοποίηση απομακρυσμένου ελέγχου για να απενεργοποιήσετε τον απομακρυσμένο έλεγχο.

Ενεργοποίηση κονσόλας παρουσίασης

Καθορίζει ότι θέλετε να ενεργοποιήσετε την Κονσόλα παρουσίασης κατά τη διάρκεια προβολής διαφανειών.

Κλίμακα (μόνο σε σχέδια)

Κλίμακα σχεδιασμού

Καθορίζει την κλίμακα σχεδίασης στη γραμμή κατάστασης. Δεξιοπατήστε στον παράγοντα κλίμακας στη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε έναν κατάλογο με πιθανές τιμές.

Συμβατότητα (Συγκεκριμένες ρυθμίσεις εγγράφου)

Οι ρυθμίσεις σε αυτήν την περιοχή είναι έγκυρες μόνο για το τρέχον έγγραφο.

Χρήση διαστάσεων εκτύπωσης για την μορφοποίηση του εγγράφου

Ορίζει ότι οι μετρικές παράμετροι του εκτυπωτή εφαρμόζονται για εκτύπωση και επίσης για μορφοποίηση της προβολής στην οθόνη. Εάν αυτό το πλαίσιο δεν είναι επιλεγμένο, μία διάταξη ανεξάρτητη του εκτυπωτή θα χρησιμοποιηθεί για εμφάνιση στην οθόνη και εκτύπωση.

Εικονίδιο σημείωσης

Αν ορίσετε αυτές τις επιλογές για το τρέχον έγγραφο και στη συνέχεια αποθηκεύσετε το έγγραφο, για παράδειγμα, σε μία παλαιότερη δυαδική μορφή, αυτή η επιλογή δε θα αποθηκευτεί. Αν αργότερα ανοίξετε το αρχείο από την παλαιότερη μορφή, αυτή η επιλογή θα είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.


Προσθήκη διαστήματος μεταξύ παραγράφων και πινάκων

Καθορίζει ότι το LibreOffice Impress υπολογίζει το διάκενο παραγράφου ακριβώς όπως το Microsoft PowerPoint.

Το Microsoft PowerPoint προσθέτει την επάνω και την κάτω απόσταση παραγράφων. Το LibreOffice Impress χρησιμοποιεί μόνο τη μεγαλύτερη από τις δύο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!