Εκτύπωση

Ορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα έγγραφο παρουσίασης ή σχεδίασης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress/LibreOffice Draw - Εκτύπωση.


Διάλογος επιλογών εκτύπωσης Impress

Εκτύπωση

Ορίζει πρόσθετα στοιχεία για εκτύπωση στο περιθώριο της σελίδας.

Όνομα σελίδας

Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί το όνομα σελίδας.

Ημερομηνία

Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί η τρέχουσα ημερομηνία.

Ώρα

Καθορίζει αν θα εκτυπωθεί η τρέχουσα ώρα.

Κρυφές σελίδες

Ορίζει αν θα εκτυπωθούν οι σελίδες που είναι κρυφές από την παρουσίαση.

Ποιότητα

Δείτε επίσης Εκτύπωση σε ασπρόμαυρο.

Προεπιλογή

Καθορίζει αν θέλετε να εκτυπώσετε με τα αρχικά χρώματα.

Διαβαθμίσεις του γκρι

Καθορίζει αν θέλετε να εκτυπώσετε τα αρχικά κλίμακα του γκρίζου.

Ασπρόμαυρο

Καθορίζει αν θέλετε να εκτυπώσετε το έγγραφο σε ασπρόμαυρο.

Επιλογές σελίδας

Καθορισμός πρόσθετων επιλογών για την εκτύπωση των σελίδων.

Προεπιλογή

Καθορίζει ότι δεν θέλετε παραπέρα κλιμάκωση των σελίδων κατά την εκτύπωση.

Προσαρμογή σε σελίδα

Ορίζει αν θα μικρύνει τα αντικείμενα που ξεπερνούν τα περιθώρια του τρέχοντος εκτυπωτή, έτσι ώστε να προσαρμοστούν στο χαρτί του εκτυπωτή.

Σελίδες σε παράθεση

Ορίζει ότι οι σελίδες θα εκτυπωθούν σε μορφή παράθεσης. Εάν οι σελίδες ή οι διαφάνειες είναι μικρότερες από το χαρτί, αρκετές σελίδες ή διαφάνειες θα εκτυπωθούν σε μία σελίδα.

Διαφημιστικό φυλλάδιο

Επιλέξτε Διαφημιστικό Φυλλάδιο για να εκτυπώσετε το έγγραφο σε μορφή διαφημιστικού φυλλαδίου. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε αν θέλετε να εκτυπώσετε το εμπρός , το πίσω ή και τις δύο πλευρές του φυλλαδίου.

Πρόσοψη

Επιλέξτε μπροστά για να εκτυπώσετε την μπροστινή όψη του φυλλαδίου.

Πίσω

Επιλέξτε πίσω για να εκτυπώσετε την πίσω όψη του φυλλαδίου.

Τροφοδοσία χαρτιού από ρυθμίσεις εκτυπωτή

Καθορίζει ότι ο δίσκος του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί είναι αυτός που ορίστηκε στη διαμόρφωση του εκτυπωτή.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!