Προβολή

Προσδιορίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες προβολής. Επιλέγοντας μια εναλλακτική προβολή, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα προβολής στην οθόνη ενώ επεξεργάζεστε την παρουσίαση σας.

Διάλογος επιλογών προβολής Impress

Εμφάνιση

Χάρακες ορατοί

Προσδιορίζει αν θα εμφανιστούν οι χάρακες στην κορυφή και στα αριστερά της περιοχής εργασίας.

Βοηθητικές γραμμές μεταφοράς

Προσδιορίζει εάν θα εμφανίζονται οδηγοί κατά τη μετακίνηση αντικειμένου.

Το LibreOffice δημιουργεί διάστικτους οδηγούς που εκτείνονται πέρα από το πεδίο που περιέχει το επιλεγμένο αντικείμενο και που καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή εργασίας, βοηθώντας σας να τοποθετήσετε το αντικείμενο.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία μέσω του με το ίδιο όνομα στη γραμμή Επιλογές αν μία παρουσίαση ή ένα έγγραφο σχεδίου ανοίγεται.

Όλα τα σημεία ελέγχου σε Bezier

Εμφανίζει τα σημεία ελέγχου όλων των σημείων Μπεζιέ εάν έχετε επιλέξει προηγουμένως μία καμπύλη Μπεζιέ. Εάν η επιλογή Όλα τα σημεία ελέγχου Μπεζιέ του επεξεργαστή δεν είναι σημειωμένη, μόνο τα σημεία ελέγχου των επιλεγμένων σημείων Μπεζιέ θα είναι ορατά.

Περίγραμμα κάθε μεμονωμένου αντικειμένου

Το LibreOffice εμφανίζει τη γραμμή περιγράμματος κάθε μεμονωμένου αντικειμένου κατά τη μετακίνηση αυτού του αντικειμένου. Η επιλογή Περίγραμμα κάθε μεμονωμένου αντικειμένου σας επιτρέπει να δείτε αν μεμονωμένα αντικείμενα συγκρούονται με άλλα αντικείμενα στη θέση προορισμού. Αν δεν επιλέξετε την επιλογή Περίγραμμα κάθε μεμονωμένου αντικειμένου , το LibreOffice εμφανίζει μόνο ένα τετράγωνο περίγραμμα που περιέχει όλα τα επιλεγμένα αντικείμενα.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!