Επιλογές LibreOffice Impress

Ορίζει ποικίλες ρυθμίσεις για πρόσφατα δημιουργημένα έγγραφα παρουσίασης, όπως τα περιεχόμενα για εμφάνιση, η μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται, αν και πώς γίνεται η στοίχιση πλέγματος.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο παρουσίασης, επιλέξτε - LibreOffice Impress.


Γενικά

Ορίζει τις γενικές επιλογές για έγγραφα σχεδίασης ή παρουσίασης.

Προβολή

Προσδιορίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες προβολής. Επιλέγοντας μια εναλλακτική προβολή, μπορείτε να αυξήσετε την ταχύτητα προβολής στην οθόνη ενώ επεξεργάζεστε την παρουσίαση σας.

Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις πλέγματος για τη δημιουργία και μετακίνηση αντικειμένων.

Εκτύπωση

Ορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης σε ένα έγγραφο παρουσίασης ή σχεδίασης.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!