Προεπιλογές

Ορίζει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για νέα έγγραφα υπολογιστικών φύλλων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προεπιλογές.


Νέα υπολογιστικά φύλλα

Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό των φύλλων εργασίας σε νέο έγγραφο και το όνομα προθέματος για νέα φύλλα εργασίας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!