τύπος

Ορίζει τις επιλογές σύνταξης τύπου για το LibreOffice Calc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Τύπος.


Επιλογές τύπου

Σύνταξη τύπου

Υπάρχουν τρεις επιλογές. Ας τις δούμε με παράδειγμα. Σε ένα δείγμα υπολογιστικού φύλλου υπάρχουν δύο φύλλα εργασίας, φύλλο1 και φύλλο2. Σε κελί Α1 του φύλλου1 υπάρχει μια αναφορά στο κελί C4 του φύλλου2.

Χρήση αγγλικών ονομάτων συναρτήσεων

Στο LibreOffice Calc τα ονόματα των συναρτήσεων μπορούν να τοπικοποιηθούν. Από προεπιλογή, το πλαίσιο ελέγχου είναι ανενεργό, που σημαίνει ότι χρησιμοποιούνται τα τοπικά ονόματα συναρτήσεων. Σημειώνοντας το πλαίσιο ελέγχου θα εναλλάξει τα τοπικά ονόματα συναρτήσεων με τα αγγλικά. Αυτή η αλλαγή λαμβάνει χώρα σε όλες τις παρακάτω περιοχές: εισόδους και προβολές τύπων, οδηγούς συναρτήσεων και συμβουλές τύπων. Μπορείτε φυσικά να το αποεπιλέξετε για να επιστρέψετε στα τοπικά ονόματα των συναρτήσεων.

Διαχωριστές

Αυτή η ομάδα επιλογών επιτρέπει τη ρύθμιση διαχωριστών στις εκφράσεις του τύπου σας. Αυτό είναι εύχρηστο όταν, για παράδειγμα, θέλετε να ξεχωρίσετε τις παραμέτρους της συνάρτησή σας με κόμμα (,) αντί για (;).

Για παράδειγμα, αντί του =SUM(A1;B1;C1) μπορείτε να πληκτρολογήσετε =SUM(A1,B1,C1).

Παρόμοια, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τους διαχωριστές στήλης και γραμμής για ενσωματωμένους πίνακες. Πριν, ένας ενσωματωμένος πίνακας χρησιμοποιούσε (;) ως διαχωριστές στήλης και τα σύμβολα (|) ως διαχωριστές γραμμών, έτσι μια τυπική ενσωματωμένη έκφραση πίνακα φαινόταν ως 5 x 2 διάταξη μήτρας:

={1;2;3;4;5|6;7;8;9;10}

Αλλάζοντας τους διαχωριστές στήλης σε κόμματα (,) και τους διαχωριστές γραμμών σε ερωτηματικά (;), η ίδια έκφραση θα φαίνεται ως εξής:

={1,2,3,4,5;6,7,8,9,10}

Λεπτομερείς ρυθμίσεις υπολογισμού

Ορίζει τους κανόνες για μετατροπή από τιμές συμβολοσειρών σε αριθμητικές τιμές, από τιμές συμβολοσειράς σε αναφορές κελιού και τιμές συμβολοσειρών σε ημερομηνίες και τιμές χρόνου. Αυτό επηρεάζει τις ενσωματωμένες συναρτήσεις όπως την INDIRECT που παίρνει μια αναφορά ως τιμή συμβολοσειράς ή ημερομηνίας και συναρτήσεις χρόνου που παίρνουν ορίσματα ως τιμές συμβολοσειράς σε τοπικές ή ISO 8601 μορφές.

Επανυπολογισμός με τη φόρτωση του αρχείου

Ο επανυπολογισμός τύπων μπορεί να πάρει σημαντικό χρόνο κατά τη φόρτωση πολύ μεγάλων αρχείων.

Excel 2007 και νεότερα:

Η φόρτωση ενός μεγάλου αρχείου υπολογιστικού φύλλου μπορεί να πάρει πολύ ώρα. Εάν δε χρειάζεται να ενημερώσετε τα δεδομένα μεγάλων υπολογιστικών φύλλων αμέσως, μπορείτε να αναβάλετε τον επανυπολογισμό για έναν ευθύτερο χρόνο. Το LibreOffice σας επιτρέπει να αναβάλετε τον επανυπολογισμό του Excel 2007 (και νεότερων) υπολογιστικών φύλλων για να επιταχύνετε τον χρόνο φόρτωσης.

Υπολογιστικά φύλλα ODF (δεν αποθηκεύτηκαν από το LibreOffice):

Οι πρόσφατες εκδόσεις του LibreOffice κρύβουν τα αποτελέσματα τύπου του υπολογιστικού τύπου στα αρχεία τους ODF. Αυτό το γνώρισμα βοηθά το LibreOffice να επανυπολογίσει ένα μεγάλο υπολογιστικό φύλλο ODF που είναι αποθηκευμένο από το LibreOffice πιο γρήγορα.

Για τα υπολογιστικά φύλλα ODF που είναι αποθηκευμένα από άλλα προγράμματα, όπου τέτοια κρυφά αποτελέσματα τύπου μπορεί να μην υπάρχουν, ο επανυπολογισμός μπορεί να αναβληθεί για να επιταχυνθεί η φόρτωση του αρχείου όπως με τα αρχεία Excel 2007.

Για τις παραπάνω καταχωρίσεις οι παρακάτω επιλογές είναι δυνατές:

tip

Τα αποθηκευμένα φύλα ODF του LibreOffice θα διατηρήσουν τις επιλογές Να μην επανυπολογίζονται ποτέ και Να επανυπολογίζονται πάντα.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!