συμβατότητα

Ορίζει τις επιλογές συμβατότητας για LibreOffice Calc.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Συμβατότητα.


Σύνδεσμοι πλήκτρων

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει ποιες πράξεις συσχετίζονται με ποιούς συνδέσμους πλήκτρου για τους δύο τύπους σύνδεσης (προεπιλογή και παλιό OpenOffice.org):

Σύνδεση πλήκτρου

Προεπιλογή

Παλιό OpenOffice.org

οπισθοδρόμηση

διαγραφή περιεχομένων

διαγραφή

Διαγραφή

διαγραφή

διαγραφή περιεχομένων

+D

συμπλήρωση κάτω

επιλογή δεδομένων

+κάτω βέλος

επιλογή δεδομένων

αύξηση ύψους γραμμής


Πού είναι οι ενέργειες:

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!