Αλλαγές

Ο διάλογος Αλλαγές προσδιορίζει διάφορες επιλογές για την επισήμανση καταγεγραμμένων αλλαγών σε έγγραφα.

Για την καταγραφή των αλλαγών στη εργασία σας, επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Αλλαγές.


Ορισμός χρωμάτων για τις αλλαγές

Ορίζει χρώματα για καταγεγραμμένες αλλαγές. Αν επιλέξετε την εγγραφή "Από συντάκτη", το LibreOffice θα ορίσει αυτόματα το χρώμα ανάλογα με το συντάκτη που επιχείρησε τις αλλαγές.

Αλλαγές

Καθορίζει το χρώμα για αλλαγές των περιεχομένων κελιού.

Διαγραφές

Καθορίζει το χρώμα για επισήμανση διαγραφών σε ένα έγγραφο.

Εισαγωγές

Καθορίζει το χρώμα για επισήμανση εισαγωγών σε ένα έγγραφο.

Μετακινημένες εγγραφές

Καθορίζει το χρώμα για επισήμανση μετακινούμενων περιεχομένων κελιού.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!