Υπολογισμός

Ορίζει τις ρυθμίσεις υπολογισμού για λογιστικά φύλλα. Ορίζει τη συμπεριφορά των λογιστικών φύλλων με επαναληπτικές αναφορές, τις ρυθμίσεις δεδομένων, τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων και εάν κεφαλαία ή μικρά εξετάζονται κατά την αναζήτηση στα φύλλα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Υπολογισμός.


Διαδοχικές παραπομπές

Στην ενότητα αυτή, μπορείτε να περιορίσετε τον αριθμό των βημάτων διαδοχικών προσεγγίσεων, τα οποία εκτελούνται κατά τη διάρκεια επαναληπτικών υπολογισμών. Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε τον βαθμό ακρίβειας της απάντησης.

Διαδοχικές προσεγγίσεις

Προσδιορίζει αν ο υπολογισμός τύπων με κυκλικές παραπομπές (ο τύπος επαναλαμβάνεται διαρκώς μέχρι να λυθεί το πρόβλημα) πραγματοποιείται μετά από έναν συγκεκριμένο αριθμό επαναλήψεων . Αν η επιλογή Επαναλήψεις δεν είναι ενεργοποιημένη, μια κυκλική παραπομπή στον πίνακα θα εμφανίσει ένα μήνυμα σφάλματος.

Παράδειγμα: υπολογισμός του κόστους στοιχείου χωρίς ΦΠΑ.

  1. Γράψτε το κείμενο 'Τιμή πώλησης' στο κελί Α5, το κείμενο 'Σύνολο' στο Α6, και το κείμενο 'ΦΠΑ' στο Α7.

  2. Τώρα γράψτε μια τιμή πώλησης (για παράδειγμα, 100) στο κελί Β5. Η συνολική τιμή πρέπει να εμφανίζεται στο κελί Β6 και ο ΦΠΑ στο κελί Β7.

  3. Γνωρίζετε ότι ο ΦΠΑ υπολογίζεται ως 'συνολική τιμή επί 15%' και ότι θα βρείτε τη συνολική τιμή αφαιρώντας τον ΦΠΑ από τη τιμή πώλησης. Πληκτρολογείστε τον τύπο =B5-B7 στο κελί Β6 για να υπολογίσετε τη συνολική τιμή και τον τύπο =B6*0.15 στο κελί Β7 για να υπολογίσετε τον ΦΠΑ.

  4. Ενεργοποιήστε τις επαναλήψεις για να υπολογίσετε με ακρίβεια τις εξισώσεις, αλλιώς εμφανίζεται μήνυμα σφάλματος 'κυκλικής παραπομπής' στη γραμμή Κατάστασης.

A

B

5

Τιμή πώλησης

100

6

Net

=B5-B7

7

Φόρος

=B6*0,15


Βήματα

Ορίστε τον μέγιστο αριθμό των βημάτων των διαδοχικών προσεγγίσεων.

Ελάχιστη τιμή αλλαγής

Στο πεδίο αυτό εισαγάγετε τη διαφορά μεταξύ δύο αποτελεσμάτων υπολογισμού. Η διαδοχική προσέγγιση θα ολοκληρωθεί εάν ο αριθμός είναι μικρότερος από εκείνον που έχει οριστεί σε αυτό το πλαίσιο.

Ημερομηνία

Επιλέξτε την ημερομηνία έναρξης για την εσωτερική μετατροπή από ημέρες σε αριθμούς.

warning

Microsoft Excel Υποθέτει λανθασμένα το έτος 1900 ως δίσεκτο έτος και θεωρεί έγκυρη στους υπολογισμούς ημερομηνίας την ανύπαρκτη ημέρα της 29-02-1900. Επομένως, οι ημερομηνίες πριν από την 01-03-1900 είναι διαφορετικές στο Excel και στο Calc.


30/12/1899 (Προεπιλογή)

Ορίζει ως αρχική ημερομηνία την 12/30/1899.

01/01/1900 (StarCalc 1.0)

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε την 1/1/1900 ως ημερομηνία έναρξης. Η ρύθμιση αυτή ενεργοποιείται εάν ανοίξετε ένα υπολογιστικό φύλλο του StarCalc 1.0, το οποίο περιέχει καταχωρήσεις ημερομηνιών.

01/01/1904

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ορίσετε ότι η ημερομηνία έναρξης θα είναι η 01/01/1904. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση για υπολογιστικά φύλλα, των οποίων η εισαγωγή πραγματοποιείται σε εξωτερική μορφή.

Συμφωνία πεζών-κεφαλαίων

Ενεργοποιήστε αυτό το πλαίσιο ελέγχου για να γίνεται διάκριση μεταξύ κεφαλαίων και πεζών σε κείμενα, κατά τη σύγκριση των περιεχομένων κελιών.

Παράδειγμα:Πληκτρολογήστε το κείμενο 'Test' στο κελί Α1· και το κείμενο 'test' στο Β1. Έπειτα πληκτρολογήστε τον τύπο "=A1=B1" στο κελί C1. Εάν το πλαίσιο Διάκριση πεζών/κεφαλαίων είναι σημειωμένο, FALSE θα εμφανιστεί στο κελί· αλλιώς, TRUE θα εμφανιστεί στο κελί.

note

Η συνάρτηση κειμένου EXACT κάνει πάντα διάκριση μεταξύ πεζών-κεφαλαίων, ανεξάρτητα από τις ρυθμίσεις αυτού του παραθύρου διαλόγου.


warning

Απενεργοποιήστε τη συμφωνία πεζών-κεφαλαίων για τα υπολογιστικά φύλλα για να λειτουργεί και στο Microsoft Excel.


Ακρίβεια όπως εμφανίζεται

Ορίζει εάν οι υπολογισμοί θα χρησιμοποιούν τις στρογγυλοποιημένες τιμές που εμφανίζονται στο φύλλο. Τα διαγράμματα θα εμφανιστούν με τις τιμές που προβάλλονται. Εάν δεν ενεργοποιήσετε το πλαίσιο Ακρίβεια όπως εμφανίζεται, οι εμφανιζόμενοι αριθμοί θα'ναι στρογγυλοποιημένοι, αλλά θα υπολογίζονται με βάση τον μη στρογγυλοποιημένο αριθμό.

Τα κριτήρια αναζήτησης = and <> πρέπει να αντιστοιχούν σε ολόκληρα κελιά

Ορίζει ότι τα κριτήρια αναζήτησης που θέσατε για τις λειτουργίες βάσεων δεδομένων του Calc πρέπει να αντιστοιχούν ακριβώς σε όλο το κελί. Όταν το πλαίσιο Τα κριτήρια αναζήτησης = και <> πρέπει να αντιστοιχούν σε ολόκληρα κελιά και το πλαίσιο Ενεργοποίηση συμβόλων υποκατάστασης σε τύπους είναι σημειωμένα, τοLibreOffice Calc συμπεριφέρεται ακριβώς όπως το Microsoft Excel κατά την αναζήτηση κελιών στις λειτουργίες βάσεων δεδομένων.

Το .* στην εξής θέση:

Αποτέλεσμα αναζήτησης:

win

Εντοπίζει το win, αλλά όχι τα win95, os2win ή upwind

win*

Εντοπίζει το win και το win95 αλλά όχι το os2win ή το upwind

*win

Εντοπίζει το win και το os2win αλλά όχι το win95 ή το upwind

*win*

Εντοπίζει τα win, win95, os2win και upwind


Αν δεν είναι ενεργοποιημένα τα Κριτήρια αναζήτησης = και <> πρέπει να εφαρμοστούν σε ολόκληρα κελιά , το μοτίβο αναζήτησης "win" λειτουργεί ως "*win*". Το μοτίβο αναζήτησης μπορεί να είναι σε οποιαδήποτε θέση μέσα στο κελί κατά την αναζήτηση με συναρτήσεις βάσης δεδομένων Calc.

warning

Ενεργοποιήστε την πλήρη συμφωνία κελιού για υπολογιστικά φύλλα που πρέπει να λειτουργούν με το Microsoft Excel.


Ενεργοποιήστε τα σύμβολα υποκατάστασης στους τύπους

Καθορίζει ότι οι χαρακτήρες υποκατάστασης ενεργοποιούνται κατά την αναζήτηση και επίσης για συγκρίσεις συμβολοσειρών χαρακτήρων.

warning

Ενεργοποιήστε τους χαρακτήρες υποκατάστασης σε υπολογιστικά φύλλα που πρέπει να λειτουργούν και με το Microsoft Excel.


Ενεργοποίηση κανονικών εκφράσεων σε τύπους

Καθορίζει ότι οι κανονικές εκφράσεις αντί για απλούς χαρακτήρες υποκατάστασης ενεργοποιούνται κατά την αναζήτηση και επίσης για συγκρίσεις συμβολοσειρών χαρακτήρων.

warning

Να μην ενεργοποιούνται οι κανονικές εκφράσεις σε τύπους υπολογιστικών φύλλων που πρέπει να λειτουργούν και στο Microsoft Excel.


Χωρίς σύμβολα υποκατάστασης ή κανονικές εκφράσεις στους τύπους

Καθορίζει ότι μόνο κυριολεκτικές συμβολοσειρές χρησιμοποιούνται κατά την αναζήτηση και επίσης για συγκρίσεις συμβολοσειρών χαρακτήρων.

warning

Να μην απενεργοποιούνται οι χαρακτήρες υποκατάστασης σε υπολογιστικά φύλλα που πρέπει να λειτουργούν και με το Microsoft Excel.


Αυτόματη αναζήτηση ετικετών στήλης και γραμμής

Ορίζει ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κείμενο σε οποιοδήποτε κελί ως ετικέτα για τη στήλη κάτω από το κείμενο ή τη γραμμή στα δεξιά του κειμένου. Το κείμενο πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από μια λέξη και δεν πρέπει να περιέχει κανένα τελεστή.

Παράδειγμα: Το κελί Ε5 περιέχει το κείμενο "Europe". Παρακάτω, στο κελί Ε6, είναι η τιμή 100 και στο κελί Ε7 η τιμή 200. Εάν το πλαίσιο Αυτόματη εύρεση ετικετών στηλών και γραμμών είναι σημειωμένο, μπορείτε να γράψετε τον ακόλουθο τύπο στο κελί A1: =SUM(Europe).

Περιορισμός δεκαδικών για μορφή γενικού αριθμού

Μπορείτε να ορίσετε το μέγιστο αριθμό των δεκαδικών θέσεων που εμφανίζονται από προεπιλογή για κελιά με μορφή γενικού αριθμού. Εάν είναι ανενεργό, τα κελιά με μοφή γενικού αριθμού εμφανίζουν τόσα δεκαδικά ψηφία όσα επιτρέπει το πλάτος της στήλης.

Δεκαδικά ψηφία

Καθορίζει το πλήθος των δεκαδικών που θα εμφανίζονται στους αριθμούς με την μορφή αριθμού Γενική. Οι αριθμοί εμφανίζονται ως στρογγυλοποιημένοι αριθμοί, αλλά δε σώζονται ως στρογγυλοποιημένοι.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!