Αντιγραφή καταλόγου

Σας επιτρέπει να αντιγράψετε τα κελιά που έχουν επισημανθεί σε έναν κατάλογο ταξινόμησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Ταξινόμηση καταλόγων - Αντιγραφή.


Κατάλογος από

Διαλέξτε μεταξύ των επιλογών Γραμμές και Στήλες. Κελιά χωρίς κείμενο θα αγνοηθούν κατά την αντιγραφή.

Σειρές

Ενεργοποιήστε την επιλογή Γραμμές για να συνοψίσετε τα περιεχόμενα επιλεγμένων γραμμών σε μία λίστα.

Στήλες

Ενεργοποιήστε την επιλογή Στήλες για να συνοψίσετε τα περιεχόμενα των επιλεγμένων στηλών λίστας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!