Προβολή

Καθορίζει ποια στοιχεία του κεντρικού παραθύρου του LibreOffice Calc θα εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε την επισήμανση τιμών σε πίνακες.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc - Προβολή.


Οπτική βοήθεια

Καθορίζει ποιες γραμμές θα εμφανίζονται.

Γραμμές πλέγματος

Καθορίζει πότε θα εμφανίζονται οι γραμμές πλέγματος. Η προεπιλογή είναι να εμφανίζονται γραμμές πλέγματος μόνο σε κελιά που δεν έχουν χρώμα παρασκηνίου. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να εμφανίζονται γραμμές πλέγματος σε κελιά με χρώμα παρασκηνίου ή να τα αποκρύψετε. Για εκτύπωση, επιλέξτε Μορφή - Τεχνοτροπία σελίδας - Φύλλο και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πλέγμα.

Χρώμα

Ορίζει ένα χρώμα για τις γραμμές πλέγματος στο τρέχον έγγραφο. Για να δείτε το χρώμα της γραμμής πλέγματος που αποθηκεύτηκε με το έγγραφο, πηγαίνετε στο - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής, στο Σχήμα βρείτε την καταχώριση Υπολογιστικό φύλλο - Γραμμές πλέγματος και ορίστε το χρώμα σε "αυτόματο".

Αλλαγές σελίδων

Καθορίζει αν θα προβάλετε τις αλλαγές σελίδας μέσα σε μια ορισμένη περιοχή εκτύπωσης.

Βοηθητικές γραμμές μεταφοράς

Καθορίζει αν θα εμφανίζονται γραμμές προβολής κατά τη μετακίνηση σχεδίων, πλαισίων, γραφικών και άλλων αντικειμένων. Αυτοί οι οδηγοί θα σας βοηθήσουν στη στοίχιση αντικειμένων.

Εμφάνιση

Ενεργοποιήστε διάφορες επιλογές για την προβολή στην οθόνη.

Μαθηματικοί τύποι

Καθορίζει αν θα εμφανίζονται τύποι αντί για αποτελέσματα στα κελιά.

Μηδενικές τιμές

Καθορίζει αν θα εμφανίζονται αριθμοί με την τιμή 0.

Δείκτης σχολίου

Ορίζει ότι ένα μικρό ορθογώνιο στην πάνω δεξιά γωνία του κελιού δείχνει ότι υπάρχει σχόλιο. Το σχόλιο θα εμφανιστεί μόνο εάν ενεργοποιήσετε τις συμβουλές στο LibreOffice - Γενικά στο πλαίσιο διαλόγου επιλογές.

Για να εμφανίσετε ένα σχόλιο μόνιμα, επιλέξτε την εντολή Εμφάνιση σχολίου από το μενού επιλογών του κελιού.

Έχετε τη δυνατότητα να πληκτρολογήσετε και να επεξεργαστείτε σημειώσεις με την εντολή Εισαγωγή - Σχόλιο. Η επεξεργασία των σημειώσεων οι οποίες εμφανίζονται μόνιμα είναι δυνατή με ένα μόνο πάτημα στο πλαίσιο της σημείωσης. Πατήστε στην Περιήγηση και στην καταχώριση Σχόλια έχετε τη δυνατότητα να εμφανίσετε όλα τα σχόλια του τρέχοντος εγγράφου. Διπλοπατώντας σε μια σημείωση στην Περιήγηση και ο δρομέας θα μεταβεί στο αντίστοιχο κελί, το οποίο περιέχει το σχόλιο.

Δείκτης τύπου και υπόδειξη

Σχεδιάζει ένα γαλάζιο τρίγωνο στην κάτω αριστερή γωνία ενός κελιού που περιέχει έναν τύπο. Όταν δείχνετε πάνω από το γαλάζιο τρίγωνο, ο τύπος εμφανίζεται σε μια συμβουλή εργαλείου, ακόμα κι αν έχει επιλεγεί διαφορετικό κελί.

Επισήμανση τιμών

Σημειώστε το πλαίσιο Επισήμανση τιμής για να εμφανίσετε τα περιεχόμενα των κελιών με διαφορετικά χρώματα, ανάλογα με τον τύπο. Τα κελιά κειμένου μορφοποιούνται με μαύρο, οι τύποι με πράσινο, τα κελιά αριθμών με γαλάζιο και τα προστατευμένα κελιά εμφανίζονται με ανοικτό γκρίζο παρασκήνιο, ανεξάρτητα από τη μορφοποίηση προβολής.

warning

Όταν είναι ενεργή η εντολή αυτή δε θα εμφανίζονται τα χρώματα τα οποία έχουν οριστεί για το έγγραφο, μέχρι να απενεργοποιηθεί η λειτουργία.


Αγκύρωση

Καθορίζει αν θα εμφανίζεται το εικονίδιο άγκυρας όταν επιλεχθεί ένα εισαγόμενο αντικείμενο όπως ένα γραφικό.

Υπερχείλιση κειμένου

Αν ένα κελί περιέχει κείμενο που είναι πλατύτερο από το πλάτος του κελιού, τότε το κείμενο εμφανίζεται πάνω από κενά διπλανά κελιά στην ίδια σειρά. Εάν δεν υπάρχει κανένα κενό γειτονικό κελί, ένα μικρό τρίγωνο στο άκρο του κελιού δηλώνει ότι το κείμενο συνεχίζεται.

Έγχρωμη προβολή των παραπομπών

Καθορίζει ότι κάθε αναφορά στον τύπο θα επισημαίνεται με χρώμα. Το εύρος του κελιού θα περικλείεται επίσης με ένα χρωματιστό περίγραμμα από τη στιγμή που το κελί που περιέχει την αναφορά είναι επιλεγμένο για επεξεργασία.

Αντικείμενα

Καθορίζει εάν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται αντικείμενα για μέχρι και τρεις ομάδες αντικειμένων.

Αντικείμενα/Γραφικά

Ορίζει αν τα αντικείμενα και τα γραφικά εμφανίζονται ή κρύβονται.

Διαγράμματα

Ορίζει αν τα διαγράμματα στο έγγραφό σας εμφανίζονται ή κρύβονται.

Αντικείμενα σχεδίασης

Ορίζει αν τα αντικείμενα σχεδίασης στο έγγραφό σας εμφανίζονται ή κρύβονται.

Μεγέθυνση

Συγχρονισμός φύλλων

Αν επιλεχθεί, όλα τα φύλλα θα προβάλλονται με τον ίδιο συντελεστή μεγέθυνσης. Αν δεν επιλεχθεί, κάθε φύλλο θα έχει τον δικό του συντελεστή μεγέθυνσης.

Παράθυρο

Η περιοχή αυτή χρησιμοποιείται για να καθορίσετε εάν θα εμφανίζονται ή όχι κάποια στοιχεία της Βοήθειας μέσα στον πίνακα.

Κεφαλίδες Στηλών/Γραμμών

Καθορίζει αν θα εμφανίζονται οι κεφαλίδες γραμμών και στηλών.

Οριζόντια γραμμή κύλισης

Ορίζει αν θα εμφανίζεται μια οριζόντια γραμμή κύλισης στο τέλος του παραθύρου του εγγράφου.

Κάθετη γραμμή κύλισης

Ορίζει αν θα εμφανίζεται μια κατακόρυφη γραμμή κύλισης στα δεξιά του παραθύρου του εγγράφου.

Καρτέλες πίνακα

Ορίζει αν θα εμφανίζονται οι καρτέλες φύλλων στο τέλος του εγγράφου του υπολογιστικού φύλλου. Αν το πλαίσιο δεν είναι επιλεγμένο, τότε θα μπορείτε μόνο να αλλάξετε μεταξύ των φύλλων μέσα από την .

Σύμβολα διάρθρωσης

Αν έχετε ορίσει μία , η επιλογή Σύμβολα διάρθρωσης καθορίζει αν θα εμφανίζονται τα σύμβολα διάρθρωσης στα όρια του φύλλου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!