Επιλογές του LibreOffice Calc

καθορίζει διάφορες ρυθμίσεις για υπολογιστικά φύλλα, περιεχόμενα που θα εμφανιστούν και την κατεύθυνση δρομέα μετά από καταχώριση κελιού. Μπορείτε επίσης να ορίσετε καταλόγους ταξινόμησης, να καθορίσετε τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων και τις ρυθμίσεις εγγραφής και αλλαγών επισήμανσης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο υπολογιστικού φύλλου, επιλέξτε - LibreOffice Calc.


Γενικά

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για τα λογιστικά φύλλα.

Προεπιλογές

Ορίζει προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για νέα έγγραφα υπολογιστικών φύλλων.

Προβολή

Καθορίζει ποια στοιχεία του κεντρικού παραθύρου του LibreOffice Calc θα εμφανίζονται. Μπορείτε επίσης να εμφανίζετε ή να αποκρύπτετε την επισήμανση τιμών σε πίνακες.

Υπολογισμός

Ορίζει τις ρυθμίσεις υπολογισμού για λογιστικά φύλλα. Ορίζει τη συμπεριφορά των λογιστικών φύλλων με επαναληπτικές αναφορές, τις ρυθμίσεις δεδομένων, τον αριθμό των δεκαδικών θέσεων και εάν κεφαλαία ή μικρά εξετάζονται κατά την αναζήτηση στα φύλλα.

τύπος

Ορίζει τις επιλογές σύνταξης τύπου για το LibreOffice Calc.

Λίστες ταξινόμησης

Στο διάλογο Κατάλογοι ταξινόμησης εμφανίζονται όλοι οι οριζόμενοι από το χρήστη κατάλογοι. Μπορείτε, επίσης, να καθορίσετε και να επεξεργαστείτε τους δικούς σας καταλόγους. Μόνο κείμενο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατάλογος ταξινόμησης, όχι αριθμοί.

Αλλαγές

Ο διάλογος Αλλαγές προσδιορίζει διάφορες επιλογές για την επισήμανση καταγεγραμμένων αλλαγών σε έγγραφα.

συμβατότητα

Ορίζει τις επιλογές συμβατότητας για LibreOffice Calc.

Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το ρυθμίσιμο πλέγμα στις σελίδες του εγγράφου σας. Το πλέγμα αυτό σας βοηθάει να καθορίσετε την ακριβή θέση των αντικειμένων σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτό το πλέγμα σε ευθεία με το "μαγνητικό" πλέγμα συγκράτησης.

Εκτύπωση

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτυπωτή για τα υπολογιστικά φύλλα.

Επαναφορά

Επαναφέρει τις αλλαγές που έγιναν στην τρέχουσα καρτέλα σε αυτές που εφαρμόστηκαν όταν ανοίχτηκε ο διάλογος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!