Παρασκήνιο

Καθορίζει το παρασκήνιο για έγγραφα HTML. Το παρασκήνιο είναι έγκυρο και για νέα έγγραφα HTML και για αυτά που φορτώνονται, όσο αυτά δεν έχουν ορίσει το δικό τους παρασκήνιο.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο HTML, επιλέξτε - LibreOffice Writer/Web - Παρασκήνιο.


Πατήστε ένα χρώμα. Πατήστε το πλήκτρο Κανένα για να αφαιρέσετε το χρώμα του παρασκηνίου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!