Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το ρυθμίσιμο πλέγμα στις σελίδες του εγγράφου σας. Το πλέγμα αυτό σας βοηθάει να καθορίσετε την ακριβή θέση των αντικειμένων σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτό το πλέγμα σε ευθεία με το "μαγνητικό" πλέγμα συγκράτησης.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Calc/LibreOffice Writer/Web - Πλέγμα.


Πλέγμα

Προσκόλληση στο πλέγμα

Ορίζει αν θα μετακινηθούν πλαίσια, στοιχεία σχεδίασης και έλεγχοι μόνο μεταξύ σημείων του πλέγματος. Για να αλλάξετε την κατάσταση του ελέγχου προσκόλλησης μόνο για την τρέχουσα ενέργεια, σύρετε ένα αντικείμενο ενώ κρατάτε πατημένο το .

Ορατό πλέγμα

Καθορίζει εάν θα εμφανιστεί το πλέγμα.

Ανάλυση

Οριζόντια

Ορίζει τη μονάδα μέτρησης για το διάκενο μεταξύ σημείων πλέγματος στον άξονα Χ.

Κατακόρυφα

Ορίζει το διάκενο σημείων πλέγματος στην επιθυμητή μονάδα μέτρησης στον άξονα Υ.

Υποδιαίρεση

Οριζόντια

Καθορίζει τον αριθμό ενδιάμεσων κενών μεταξύ των σημείων του πλέγματος στον άξονα Χ.

Κατακόρυφα

Καθορίζει τον αριθμό ενδιάμεσων κενών μεταξύ των σημείων του πλέγματος στον άξονα Υ.

Συγχρονισμός αξόνων

Καθορίζει αν οι τρέχουσες ρυθμίσεις πλέγματος θα αλλαχθούν συμμετρικά. Η ανάλυση και η υποδιαίρεση για τους άξονες Χ και Υ παραμένουν ίδιες.

Ορίζει το χρώμα πλέγματος στο - LibreOffice - Χρώματα εφαρμογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!