Αυτόματο υπόμνημα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τα υπομνήματα που προστίθενται αυτόματα σε εισηγμένα αντικείμενα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Αυτόματο υπόμνημα.


Αυτόματη προσθήκη υπομνημάτων κατά την εισαγωγή

Επιλέξτε τον τύπο αντικειμένου για το οποίο οι ρυθμίσεις του αυτόματου υπομνήματος πρόκειται να ισχύσουν

Υπόμνημα

Στην περιοχή αυτή καθορίστε τις επιλογές, οι οποίες θα ισχύουν αποκλειστικά στον επιλεγμένο τύπο αντικειμένου. Οι επιλογές αυτές είναι ίδιες με εκείνες της εντολής Εισαγωγή - Υπόμνημα, η οποία είναι διαθέσιμη όταν ένα αντικείμενο είναι επιλεγμένο. Κάτω από τα πλαίσια λίστας θα εμφανιστεί η επιγραφή του αντικειμένου μαζί με τον τύπο αρίθμησης.

Κατηγορία

Καθορίζει την κατηγορία του επιλεγμένου αντικειμένου.

Αρίθμηση

Καθορίζει τον τύπο της απαιτούμενης αρίθμησης.

Διαχωριστικό

Καθορίζει τον χαρακτήρα που θα προβληθεί μετά από τον αριθμό της επικεφαλίδας ή το επίπεδο του κεφαλαίου.

Θέση

Καθορίζει τη θέση του υπομνήματος ως προς το αντικείμενο.

Αρίθμηση υπομνημάτων ανά κεφάλαιο

Επίπεδο

Καθορίζει τις επικεφαλίδες ή τα επίπεδα κεφαλαίων που θέλετε να ξεκινήσει η αρίθμηση.

Διαχωριστικό

Καθορίζει τον χαρακτήρα που θα προβληθεί μετά από τον αριθμό της επικεφαλίδας ή το επίπεδο του κεφαλαίου.

Κατηγορία και τύπος πλαισίου

Τεχνοτροπία χαρακτήρων

Καθορίζει την τεχνοτροπία χαρακτήρα της παραγράφου τίτλου.

Εφαρμογή περιγράμματος και σκίασης

Εφαρμόζει το περίγραμμα και την σκίαση του αντικειμένου στο πλαίσιο του υπομνήματος.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!