Γενικά

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για έγγραφα κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Γενικά.


Ενημέρωση

Ενημέρωση συνδέσεων στη φόρτωση

warning

Ρυθμίσεις για αυτόματες ενημερώσεις συνδέσμων αποθηκευμένων σε έγγραφα αγνοούνται για λόγους ασφάλειας. Οι ενημερώσεις συνδέσμων περιορίζονται πάντα από τις ρυθμίσεις ασφάλειας του LibreOffice στο - LibreOffice – Ασφάλεια.


Πάντα

Ενημερώνει πάντα τους συνδέσμους κατά τη φόρτωση εγγράφου και μόνο εάν το έγγραφο είναι σε έμπιστη τοποθεσία αρχείου ή το επίπεδο γενικής ασφάλειας είναι χαμηλό (Δεν συνιστάται).

warning

Αυτή η ρύθμιση αντιμετωπίζεται ως Κατ΄αίτηση εκτός και είτε το επίπεδο γενικής ασφάλειας μακροεντολής έχει οριστεί σε χαμηλό στο - LibreOffice - Ασφάλεια - Ασφάλεια μακροεντολών... - Επίπεδο ασφάλειας - Χαμηλό (δεν συνιστάται) ή το έγγραφο βρίσκεται σε έμπιστη θέση που ορίζεται από το - LibreOffice - Ασφάλεια - Ασφάλεια μακροεντολών... - Έμπιστες πηγές - Έμπιστες θέσεις αρχείων.


Μετά από αίτηση

Να ενημερώνονται οι σύνδεσμοι μόνο με αίτηση κατά τη φόρτωση εγγράφου.

Ποτέ

Να μην ενημερώνονται ποτέ οι σύνδεσμοι κατά τη φόρτωση εγγράφου.

Αυτόματα

Πεδία

Τα περιεχόμενα όλων των πεδίων ενημερώνονται αυτόματα όποτε τα περιεχόμενα της οθόνης εμφανίζονται ως νέα. Ακόμη και αν αυτή η επιλογή δεν είναι επιλεγμένη, κάποια πεδία ενημερώνονται κάθε φορά που συμβαίνει μια ειδική κατάσταση. Ο επόμενος πίνακας εμφανίζει τα πεδία που ενημερώνονται ανεξάρτητα από αυτό το πλαίσιο ελέγχου.

Συνθήκη

Αυτόματη ενημέρωση πεδίων

Εκτύπωση ενός αρχείου (ακόμη, εξαγωγή του αρχείου σε PDF)

Συντάκτης, Αποστολέας, Επικεφαλίδα, Ημερομηνία, Ώρα, Αναφορές, Τελευταία εκτύπωση

Επαναφόρτωση του εγγράφου

Συντάκτης, Αποστολέας, Επικεφαλίδα, Ημερομηνία, Ώρα

Αποθήκευση του εγγράφου

Όνομα αρχείου, στατιστικές, αριθμός εγγράφου, χρόνος επεξεργασίας, τροποποίηση

Τροποποίηση της γραμμής κειμένου μέσα στην οποία είναι αυτό το πεδίο

Συντάκτης, Αποστολέας, Επικεφαλίδα, Ημερομηνία, Ώρα

Χειροκίνητη αλλαγή μεταβλητής

Κείμενο υπό συνθήκες, κρυφό κείμενο, κρυφή παράγραφος, μεταβλητές, πεδίο DDE

Κλείσιμο του "τυποποιημένο περιεχόμενο"

Συγγραφέας, αποστολέας, όλα τα πεδία πληροφοριών για ένα έγγραφο

Αλλαγή της καταμέτρησης σελίδων

Σελίδα


Διαγράμματα

Καθορίζει το αν θα ενημερώνονται αυτόματα τα διαγράμματα. Όποτε αλλάζει μία τιμή ενός κελιού πίνακα του Writer και ο δρομέας βγαίνει έξω από αυτό το κελί, το διάγραμμα που εμφανίζει την τιμή του κελιού ενημερώνεται αυτόματα.

Ρυθμίσεις

Μονάδα μέτρησης

Καθορίζει τη μονάδα μέτρησης των εγγράφων κειμένου.

Όρια στηλοθετών

Καθορίζει τις αποστάσεις μεταξύ των ανεξάρτητων στάσεων στηλοθετών. Ο οριζόντιος χάρακας εμφανίζει τις επιλεγμένες αποστάσεις.

Ενεργοποίηση μονάδας χαρακτήρων

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή, η μέτρηση μονάδων εσοχών και διάκενου στην καρτέλα Μορφή - Παράγραφος - Εσοχές & διάκενα θα είναι χαρακτήρας (ch) και γραμμή.

Χρήση τετράγωνης κατάστασης σελίδας για πλέγμα κειμένου

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή, το πλέγμα κειμένου θα φαίνεται ως τετράγωνη σελίδα. Η τετράγωνη σελίδα είναι ένα είδος διάταξης σελίδας που χρησιμοποιείται για να εκπαιδεύσει σπουδαστές να γράψουν άρθρα στην Κίνα και την Ιαπωνία.

Πλήθος λέξεων

Πρόσθετα διαχωριστικά

Καθορίζει τους χαρακτήρες που θεωρούνται ως διαχωριστικά λέξεων κατά τη μέτρηση λέξεων, πέρα από τα κενά, καρτέλες και γραμμών καθώς και αλλαγές παραγράφου.

Να εμφανίζει το τυποποιημένο πλήθος σελίδων

Οι επιμελητές και οι εκδότες ορίζουν συχνά μια “τυπική” σελίδα που περιέχει καθορισμένο αριθμό χαρακτήρων ή λέξεων. Σημειώστε αυτό το πεδίο για να επιτρέπετε τον γρήγορο υπολογισμό του αριθμού αυτών των σελίδων.

Χαρακτήρες ανά τυποποιημένη σελίδα

Ορίστε τον αριθμό των χαρακτήρων της τυποποιημένης σελίδας.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!