Επιλογές σύγκρισης εγγράφων

Καθορίζει τις επιλογές σύγκρισης του εγγράφου.

Εικονίδιο προειδοποίησης

Αυτή η σελίδα βοήθειας χρειάζεται παραπέρα εργασία για ορθότητα και ολοκλήρωση. Παρακαλούμε, συμμετάσχετε στο έργο LibreOffice και βοηθήστε μας να γράψουμε τις πληροφορίες που λείπουν. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας για τη συγγραφή των περιεχομένων της βοήθειας.


Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Σύγκριση.


Σύγκριση εγγράφων

Τυχαίος αριθμός για βελτίωση της ακρίβειας της σύγκρισης των εγγράφων

Εισάγει ένα αναγνωριστικό για να βελτιώσει την ακρίβεια της σύγκρισης των εγγράφων όταν γίνεται κατά λέξη ή κατά χαρακτήρα.

note

Αυτές οι επιλογές ενεργοποιούνται όταν οι επιλογές εγγράφων σύγκρισης είναι κατά λέξη ή κατά χαρακτήρα.


Να ληφθεί υπόψη κατά τη σύγκριση

Ενεργοποιεί τη σύγκριση εγγράφων χρησιμοποιώντας τις επιλογές κατά λέξη, ή κατά χαρακτήρα.

Παράβλεψη των τμημάτων μήκους

Ορίστε τον ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων για να προκαλέσετε έγκυρη σύγκριση.

Αποθήκευσή του κατά την αλλαγή του εγγράφου

Αποθηκεύει τον τυχαίο αριθμό στο έγγραφο.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!