Αλλαγές

Ορίζει την εμφάνιση των αλλαγών στο έγγραφο.

Για να καταγράψετε ή να προβάλετε αλλαγές στο έγγραφο κειμένου ή υπολογιστικού σας φύλλου, επιλέξτε Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Καταγραφή ή Επεξεργασία - Παρακολούθηση αλλαγών - Εμφάνιση.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Αλλαγές.


Εμφάνιση κειμένου

Ορίζει τις ρυθμίσεις για την εμφάνιση των καταγεγραμμένων αλλαγών. Επιλέξτε τον τύπο αλλαγής μέσω των κουμπιών επιλογής Radio και την αντίστοιχη ιδιότητα προβολής και χρώμα. Το πεδίο προεπισκόπησης εμφανίζει το αποτέλεσμα των ενεργοποιημένων επιλογών εμφάνισης.

Εισαγωγή / Ιδιότητες

Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι αλλαγές στο έγγραφο κατά την εισαγωγή κειμένου.

Διαγραφές / Ιδιότητες

Ορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι αλλαγές στο έγγραφο κατά τη διαγραφή κειμένου. Εάν καταγράψετε τις διαγραφές κειμένου, το κείμενο θα εμφανίζεται με την επιλεγμένη ιδιότητα (για παράδειγμα, με διακριτή διαγραφή) αντί να διαγραφεί.

Τροποποιημένες ιδιότητες / Ιδιότητες

Καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εμφανίζονται οι αλλαγές σε γνωρίσματα κειμένου στο έγγραφο. Οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν γνωρίσματα όπως έντονη, πλάγια ή υπογραμμισμένη γραφή.

Χρώμα

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε ένα χρώμα για να εμφανίζετε σε κάθε τύπο καταγεγραμμένης αλλαγής. Όταν επιλέξετε την προϋπόθεση "Κατά συντάκτη" στη λίστα, το χρώμα ορίζεται αυτόματα από το LibreOffice και τροποποιείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο συντάκτη, ο οποίος έκανε τις αλλαγές.

Τροποποιημένες ραμμές

Για να υποδείξετε σε ποιες γραμμές του κειμένου έχουν γίνει τροποποιήσεις, μπορείτε να ορίσετε ένα σημάδι που θα εμφανίζεται στην αριστερή ή δεξιά πλευρά του περιθωρίου της σελίδας.

Επισήμανση

Ορίζει εάν και που θα επισημαίνονται οι τροποποιημένες γραμμές στο κείμενο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τις επισημάνσεις ώστε να εμφανίζονται πάντα στο αριστερό ή στο δεξιό περιθώριο σελίδας ή σε άρτιες ή περιττές σελίδες.

Χρώμα

Καθορίζει το χρώμα για επισήμανση των αλλαγμένων γραμμών στο κείμενο.

Πεδίο προεπισκόπησης

Εμφανίζει προεπισκόπηση της τρέχουσας επιλογής.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!