Βασικές Γραμματοσειρές

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τις βασικές γραμματοσειρές στα έγγραφά σας.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις βασικές γραμματοσειρές για ασιατικές και σύνθετης διάταξης κειμένου γλώσσες εάν η υποστήριξη τους ενεργοποιηθεί στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Αυτές οι ρυθμίσεις καθορίζουν τις βασικές γραμματοσειρές για τα προκαθορισμένα πρότυπα. Μπορείτε επίσης να τροποιήσετε ή να προσαρμόσετε τα προεπιλεγμένα πρότυπα κειμένου.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βασικές γραμματοσειρές (Δυτικές).

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer - Βασικές γραμματοσειρές (Ασιατικές). Η υποστήριξη ασιατικής γλώσσας πρέπει να είναι ενεργή.


Βασικές γραμματοσειρές

Προεπιλογή

Καθορίζει την γραμματοσειρά που χρησιμοποιείται στην Προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου. Η γραμματοσειρά για την προεπιλεγμένη τεχνοτροπία παραγράφου χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις τεχνοτροπίες παραγράφων, εκτός αν η τεχνοτροπία παραγράφου καθορίζει ρητά κάποια άλλη γραμματοσειρά.

Μέγεθος

Καθορίζει το μέγεθος της γραμματοσειράς.

Επικεφαλίδα

Καθορίζει τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για κεφαλίδες.

Κατάλογος

Καθορίζει τις γραμματοσειρές για τους καταλόγους και την αρίθμηση και όλες τις παράγωγες τεχνοτροπίες.

Όταν επιλέγετε για να μορφοποιήσετε μία παράγραφο με αρίθμηση ή με την προσθήκη κουκίδων σε ένα έγγραφο κειμένου, το πρόγραμμα αντιστοιχίζει αυτές τις τεχνοτροπίες παραγράφων αυτόματα.

Υπόμνημα

Καθορίζει τη γραμματοσειρά που θα χρησιμοποιηθεί για τα υπομνήματα των εικόνων και των πινάκων.

Ευρετήριο

Καθορίζει τη χρησιμοποιούμενη γραμματοσειρά για ευρετήρια, αλφαβητικά ευρετήρια και πίνακες περιεχομένων.

Προεπιλογή

Επαναφέρει τις ορατές τιμές στον διάλογο στις προεπιλεγμένες τιμές κατά την εγκατάσταση.

warning

Δεν εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης πριν επαναφερθούν οι αρχικές ρυθμίσεις.


Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!