Προβολή

Καθορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την προβολή κάποιων αντικειμένων στα έγγραφα κειμένου σας και επίσης τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα στοιχεία των παραθύρων.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Προβολή.


Οδηγοί

Καθορίζει τις επιλογές που αναφέρονται στην αναπαράσταση ορίων.

Βοηθητικές γραμμές μεταφοράς

Προβάλει γραμμές προσκόλλησης γύρω από τα πλαίσια, όταν αυτά μετακινούνται. Μπορείτε να διαλέξετε την επιλογή Βοηθητικές γραμμές μετακίνησηςγια να δείξετε την ακριβή θέση του αντικειμένου χρησιμοποιώντας γραμμικές τιμές.

Εμφάνιση

Καθορίζει ποια στοιχεία του εγγράφου εμφανίζονται.

Εικόνες και αντικείμενα

Καθορίζει εάν θα εμφανιστούν εικόνες και αντικείμενα στην οθόνη. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι κρυφά, θα δείτε κενά πλαίσια ως δεσμευτικά θέσης.

Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την εμφάνιση των γραφικών μέσω του εικονιδίου Εικόνες και διαγράμματα. Εάν είναι ανοιχτό ένα έγγραφο κειμένου, το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή Εργαλεία.

note

Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Εικόνες και αντικείμενα , δεν θα μεταφορτωθούν τα γραφικά από το διαδίκτυο. Τα γραφικά ενός πίνακα και χωρίς ένδειξη του μεγέθους τους μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα εμφάνισης κατά τη χρήση ενός παλαιότερου προτύπου HTML στη σελίδα περιήγησης.


Πίνακες

Προβάλλει τους πίνακες που περιέχονται στο έγγραφό σας.

Για να προβληθεί το περίγραμμα του πίνακα, δεξιοπατήστε σε έναν πίνακα και επιλέξτε Περιγράμματα πίνακα, ή επιλέξτε Πίνακας - Περιγράμματα πίνακα σε ένα έγγραφο του Writer.

Σχέδια και πεδία ελέγχου

Προβάλλει τα σχέδια και τα πεδία ελέγχου, τα οποία περιέχονται στο έγγραφό σας.

Σχόλια

Προβάλλει σημειώσεις. Πατήστε σε μια σημείωση για να επεξεργαστείτε το κείμενο. Χρησιμοποιείστε το μενού περιβάλλοντος στην Περιήγηση για να εντοπίσετε ή να διαγράψετε μία σημείωση. Χρησιμοποιείστε το μενού περιβάλλοντος της σημείωσης για να διαγράψετε αυτή την σημείωση ή όλες τις σημειώσεις, ή όλες τις σημειώσεις αυτού του συγγραφέα.

Εμφάνιση πεδίων

Κρυφό κείμενο

Εμφανίζει κείμενο που είναι κρυφό από πεδία κειμένου υπό όρους ή κρυφού κειμένου.

Κρυφές παράγραφοι

Εμφανίζει τις παραγράφους που περιέχουν πεδίο κρυφής παραγράφου. Αυτή η επιλογή έχει την ίδια λειτουργία όπως η εντολή μενού .

Προβολή

Καθορίζει εάν εμφανίζονται οι γραμμές κύλισης και οι χάρακες.

Οριζόντιος χάρακας

Εμφανίζει τον οριζόντιο χάρακα. Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης από την ανταποκρινόμενη λίστα.

Κάθετος χάρακας

Εμφανίζει τον κατακόρυφο χάρακα. Επιλέξτε την επιθυμητή μονάδα μέτρησης από την ανταποκρινόμενη λίστα.

Ομαλή κύλιση

Ενεργοποιεί τη λειτουργία ομαλής κύλισης σελίδας. Η ταχύτητα κύλισης εξαρτάται από την περιοχή και την προβολή του βάθους χρώματος.

Δεξιά στοιχισμένο

Η πρόσβαση σε αυτές τις εντολές είναι δυνατή μόνο αφού ενεργοποιήσετε την υποστήριξη για ασιατικές γλώσσες στο - Γλώσσες και τοπικές ρυθμίσεις - Γενικά.

Ευθυγραμμίζει τον κατακόρυφο χάρακα με το δεξί περίγραμμα.

Αναδίπλωση διάρθρωσης

Εμφάνιση πλήκτρων αναδίπλωσης διάρθρωσης

Εμφανίζει τα πλήκτρα αναδίπλωσης διάρθρωσης στα αριστερά των επικεφαλίδων της διάρθρωσης και επιτρέπει τον έλεγχό τους μέσω του μενού περιβάλλοντος των επικεφαλίδων στο Navigator.

Συμπερρίληψη υποεπιπέδων

Όταν αναδιπλώνετε μια επικεφαλίδα, αποκρύβετε επίσης τα υποεπίπεδά της.

Ρυθμίσεις (μόνο για έγγραφα HTML)

Μονάδα μέτρησης

Καθορίζει τη μονάδα των εγγράφων HTML.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!