Επιλογές LibreOffice Writer

Οι εντολές αυτές καθορίζουν τον τρόπο που χειριζόμαστε τα αρχεία κειμένου που δημιουργούνται στο LibreOffice. Είναι επίσης δυνατό να καθορίσετε ρυθμίσεις για το τρέχον αρχείο κειμένου. Οι καθολικές ρυθμίσεις αποθηκεύονται αυτόματα.

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία...

Ανοίξτε ένα έγγραφο κειμένου, επιλέξτε - LibreOffice Writer.


Γενικά

Καθορίζει τις γενικές ρυθμίσεις για έγγραφα κειμένου.

Προβολή

Καθορίζει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την προβολή κάποιων αντικειμένων στα έγγραφα κειμένου σας και επίσης τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τα στοιχεία των παραθύρων.

Βοηθήματα μορφοποίησης

Ορίζει την εμφάνιση συγκεκριμένων χαρακτήρων και του άμεσου δρομέα σε κείμενα και έγγραφα HTML του LibreOffice.

Πλέγμα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για το ρυθμίσιμο πλέγμα στις σελίδες του εγγράφου σας. Το πλέγμα αυτό σας βοηθάει να καθορίσετε την ακριβή θέση των αντικειμένων σας. Μπορείτε, επίσης, να ορίσετε αυτό το πλέγμα σε ευθεία με το "μαγνητικό" πλέγμα συγκράτησης.

Βασικές Γραμματοσειρές (Δυτική)

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για την βασική γραμματοσειρά.

Βασικές Γραμματοσειρές (Ασιατική)

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τις βασικές ασιατικές γραμματοσειρές, εάν η υποστήριξη ασιατικών γλωσσών έχει ενεργοποιηθεί στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Βασικές Γραμματοσειρές (CTL)

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για βασικές γραμματοσειρές για γλώσσες σύνθετης διάταξης κειμένου, εάν η υποστήριξή τους έχει ενεργοποιηθεί στο - Ρυθμίσεις γλώσσας - Γλώσσες.

Εκτύπωση

Καθορίζει τις ρυθμίσεις εκτύπωσης μέσα σε ένα κείμενο ή σε ένα έγγραφο HTML.

Πίνακας

Ορίζει τα γνωρίσματα των πινάκων σε έγγραφα κειμένου.

Αλλαγές

Ορίζει την εμφάνιση των αλλαγών στο έγγραφο.

Συμβατότητα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις συμβατότητας για έγγραφα κειμένου. Αυτές οι επιλογές βοηθούν στη μικρορύθμιση του LibreOffice όταν εισάγετε έγγραφα Microsoft Word.

Αυτόματο υπόμνημα

Καθορίζει τις ρυθμίσεις για τα υπομνήματα που προστίθενται αυτόματα σε εισηγμένα αντικείμενα.

Ηλ. ταχυδρομείο συγχώνευσης αλληλογραφίας

Καθορίζει τις πληροφορίες χρήστη και τις ρυθμίσεις διακομιστή για όταν στείλετε φόρμα επιστολών ως μηνύματα ηλ. ταχυδρομείου.

Παρακαλούμε, υποστηρίξτε μας!